Övriga frågor medlemmar - FAQ

I denna artikel kommer vi att gå igenom olika vanliga frågor angående medlemmar.

Vi kommer att gå igenom följande: 

  1. Vad är ett medlemsfält och hur använder jag mig utav det?
  2. Vad är en grupp och hur skapar jag en?
  3. Filtrera på värden ex flera interessen eller flervalsimport
  4. Varför behöver medlemmar bekräfta sig?
  5. Antal unika prenumeranter per månad är nästan alltid fler än vad utskicken går till. Varför är det så?
  6. Varför får jag exporterade filer i CVS-format?
  7. Användning av språk som medlemsdata

1. Vad är ett medlemsfält och hur använder jag mig utav det?

Ett "Medlemsfält" kan direkt liknas till innehållet i en kolumn i Excel. Ta exempelvis kolumnen   Stad som du sedan kan använda till att skapa filter och filtrera ut alla som har Stad = Göteborg. Man kan se det som att medlemsfält är fält i Rule som symboliserar den kunddata som du laddar upp i Rule.

Ett medlemsfält skapar du när du importerar medlemmar i Rule, se artikeln importera medlemmar för att lära dig hur du importerar medlemmar. När du sedan importerar dina medlemmar kommer Excel-kolumnerna i din fil automatiskt kopplas mot skapade medlemsfält i Rule.

Så här skapar du extra medlemsfält för dina medlemmar: 

1. Klicka på ikonen för "Medlemmar"
2. Välj "Medlemsfält"
3. Klicka på "Ny grupp" 

Så här ser en medlemsgrupp ut och såhär lägger du till fält: 


1. Här döper du gruppen. I detta fall har vi valt att kalla den här gruppen "Personuppgifter". 
2. I fältlistan måste du döpa fältet
3. Här ska du välja vilket format listan är i. Eftersom att "Region" skrivs i text väljer vi text. Är listan baserad på ett specifikt datum, väljer du datum och tid. Till exempel, Datum och tid "2023-02-28:13:00" eller bara datum " 2023-02-28". Väljer du "flerval" så betyder det att du kan ha flera värden i samma fält som kommer att delas upp med ett komma "," inne i Rule. När man sedan skapar ett filter så kan man söka efter medlemmar som har eller inte har värdet i flervalsfältet.   
4. Detta kommer vara namnet på fältet som sedan utvecklarna kan använda i API integrationen. Den döps efter gruppnamnet.fältnamnet.
5. Vill du lägga till fler fält klickar du på "Nytt fält"

Har du frågor gällande medlemsfält så är du alltid välkommen att kontakta vår support! 

2. Vad är en grupp och hur skapar jag en?

En grupp i Rule kan liknas med ett samlat namn för att strukturera/kategorisera upp dina medlemsfält. Här kan du läsa om vad ett medlemsfält är och hur du använder dig av det.

Innan du importerar dina medlemmar så skapar du en grupp eller grupper, med tillhörande medlemsfält. 

För att skapa en grupp följer du dessa steg:

1. Från huvudmenyn (drop-down menyn till vänster) väljer man medlemmar.

2. Sedan klickar man på  Grupper och medlemsfält följt av knappen ''Skapa ny grupp''.

3. Det kommer då upp en grupp som heter 'New' där du kan klicka på pennikonen till vänster för att börja redigera. När du klickat på pennikonen förs du till denna vy:

Här du kan namnge gruppen, skapa fält genom att klicka på 'Lägg till nytt fält', vilket kommer presentera ett resultat likt exemplet ovan. Medlemsfälten som du skapar ska alltså matcha kolumnerna i din XSL-fil, dvs kategorier av data som du ska importera i Rule. 

Historiska grupper

I många lägen kan det vara bra att spara medlemsdata historiskt, tex om du vill skapa filter på kunder som lägger flera ordrar eller loggar in flera gånger. För att spara varje import av medlemsdata för sig behöver man göra gruppen Historisk.

I bilden ovan är gruppen Order en historisk grupp, dvs du klickar på "historik" -ikonen i mitten. Då kommer Rule att spara varje insättning av data som egna medlemsfält.

När det kommer in fler ordrar på samma kund, kan du under Medlemmar > Medlemsfält, se att det ligger flera ordrar på kunden. 

Tveka inte att höra av er ifall ni har några funderingar eller frågor.

3. Filtrera på värden ex flera intressen med flervalsimport

Vi har gjort medlemsfälten mer flexibla. Speciellt för fallen där medlemsfälten kan att bestå av fler parametrar så finns nu möjligheten att importera flervalsalternativ. Detta blir väldigt hjälpsamt för att exempelvis filtrera på intressen. Dina kunder har inte nödvändigtvis bara ett intresseområde. Erbjuder du resor så kanske kunden gillar både solsemestrar och vinteräventyr och är kanske även intresserad av golfresor. För att bibehålla din relevans i kommunikationen till kunden så är det därför viktigt att fånga upp detta.

I filen som du importerar så skapar du en separat kolumn med namn som matchar medlemsfältet som har flerval. För varje medlem så kan man sedan lägga till flerval genom att separera dem med tecken "|". Se exempel "byxa | tröja | shorts |" nedan: 

Följ Jotuns exempel: 

Ett av många framgångsrika exempel med flervalsalternativ är norska Jotun. Förutom att förse Eiffeltornet med färg så väljer de även att fråga sina kunder efter deras användningsområden. Detta får kunderna själva ange direkt i ett formulär på hemsidan och det underlättar sedan hela kedjan av kommunikationen och erbjudanden till slutkunden.

I exemplet så är kundens användningsområden  cabin, boat och exterior och kundens alla intressen kommer i samband med importen samlas under medlemsfältet Interests. 

Fördelar: 

  • Kundklubbsarbetet blir smartare i och med enklare medlemsadministration.
  • Du kan enklare styra innehållet efter mottagarna, tex B2B eller B2C-innehåll.

4. Varför behöver medlemmar bekräfta sig?

När en kund anmäler sig exempelvis till ett nyhetsbrev så kommer ett utskick automatiskt komma till kundens inkorg innehållande en länk, så att kunden kan bekräfta att adressen är rätt. Detta finns för att undvika automatiserade spamutskick och att ingen tredje part kan registrera en mejladress för utskick utan kunden/medlemmens bekräftelse. 

Den vanligaste orsaken till att kunder/medlemmar markeras med benämningen "Obekräftade" är att mottagaren inte klickat på denna länken för att bekräfta sin adress. Dvs den länk som man skapar under Steg 2 i processen när man skapar sitt egna formulär

Bild 1: Exempel på menyns utseende under Medlemmar när en kund/medlem har fått benämningen "Obekräftade".

Bild 2: Exempel på ett kundkort som är markerad "Obekräftade" i väntan på bekräftelse.  

Om kunden inte klickar på bekräftelseknappen, så blir den inte en aktiv medlem. Vill kunden få ett nytt bekräftelsemail skickat till sig så kan denne signa upp sig på nytt efter att 24 timmar har passerat. 

5. Antal unika prenumeranter per månad är nästan alltid fler än vad utskicken går till. Varför är det så?

Anledningen till det är att uppe i det högra hörnet ser du totalt antal medlemmar på kontot. De taggar du skickar till innehåller inte alla medlemmar, utan bara de som är aktiva i just de taggarna. 

De alternativ som vi erbjuder idag är antingen  antal e-postmeddelanden per månad eller antal medlemmar på ditt konto. Se nedan hur det meddelas i Rule: 

6. Varför får jag exporterade filer i CVS-format?

När du exporterar en tagg ut ur Rule till en fil så underlättar det att vet vilket filformat som används. 

I Rule så styrs det per automatik vid exporten beroende på hur stor din fil är. Excel-filer har ett max på 65 000 rader (medlemmar) alternativt 500 000 celler och för större filexporter så kommer filen i CSV-format. 

Du hittar övergripande förklaring om CSV här.

7. Användning av språk som medlemsdata

I Rule kan man använda språkdata för att segmentera sin kommunikation och bygga filter beroende på medlemsspråk. 

Det finns två sätt att hantera språkdata på ett smidigt sätt i Rule. Om man har en lista där alla adresser i den listan ska ha samma språk, till ex. svenska eller engelska, lägger man enkelt till ett "språkvärde" vid import av taggen. 

När ens XSL-fil innehåller en kolumn som heter language/språk, dvs när det är olika språk på medlemmarna i filen man ska importera, krävs det att man skapar ett medlemsfält som heter samma som språkkolumnen i XSL-filen. Exempelvis språk eller language. Läs mer om hur man skapar medlemsfält här.

För att man ska kunna bygga filter korrekt så krävs det att det är rätt språkkoder som använts i filen man ska importera. Vi följer ISO-standarden för språkkoder som du kan läsa mer om här.

Här är några exempel på vanligt förekommande språkkoder som ska användas vid språkbenämningar i importfilen:

Code    Language

en   English

ar    Arabic

da   Danish

de   German

es   Spanish

fi    Finnish

fr    French

it    Italian

nl    Dutch

no   Norwegian

pl    Polish

ru    Russian

sv    Swedish

uk    Ukrainian

zh    Chinese

nb    Norwegian Bokmål

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.