Taggar & filter

  3 - taggar och filter 2021.mp4 from Rule Communication on Vimeo.

  En tagg i Rule motsvarar i regel filnamnet på din "kundlista" med e-postadresser och övrig medlemsinformation. Kolumnerna från filen med användarinformation sparas i Rule som medlemsfält. Filter är i sin tur ett sätt för dig att segmentera din kunddata baserat på specifika målgrupper. Läs vidare för ytterligare information om hur du använder taggar och filter!

  Filter utgår ifrån din medlemsdata/medlemsinformation som utgör s.k.  medlemsfält i Rule. Med medlemsdata menas kolumnerna och dess innehåll i din Excel-fil som kundinformation, adressuppgifter osv. Utifrån dina medlemsfält kan du sedan filtrera ut segment av medlemmar baserat på de värden som importerats och sparats för varje medlem. Har du exempelvis kunder med medlemsfältet “Stad”, kan du skapa ett filter på “Stad = Göteborg”. På så vis filtreras alla medlemmar som har Göteborg som ort, ut ur listan. En grundläggande faktor i att skapa filter är att utgå ifrån den data som finns inne på ditt konto i Rule. 

  1. Skapa taggar

  Taggar kan man se som ett sätt att "Tagga upp" medlemmar. Dvs. en medlem kan ha flera taggar på sitt kundkort. Om du i samband med importen vill att en lista med medlemmar ska ha två taggar, exempelvis "Ny kund" och "Prenumerant" för att definiera adresserna i den listan, gör du den enkelt genom att följa dessa steg:

  • 
Ett sätt att skapa och namnge taggar är via Taggar & filter > Ny tagg och sedan vid import välja vilka taggar/vilken tagg de medlemmarna ska tillhöra:
  • Ett annat sätt att skapa en eller flera taggar är att vid importen skriva in ett namn på önskade taggar, klicka på "Add (ange namnet du skapat)" och sedan klicka på att skapa en ny tagg:

  • Notera att medlemmar utan tagg kommer att sakna tillhörighet och kan således inte bli mottagare av kampanjer/utskick.

  2. Skapa filter

  • Gå till Taggar & filter i huvudmenyn
  • Klicka på Nytt filter
  • Namnge sedan filtret och ange vilka tagg/ar det ska baseras på. Klicka sedan på Spara eller skapa ett
  • Du kan Matcha något (en regel) eller Matcha alla (alla regler i listan) regler genom att klicka på Toggle/Växla.

  •  Välj ''Matcha något'' 

  • eller ''Matcha allt''

  • Klicka på Ny regel

   Exempel 1 - Filtrera på språk från standardfält

  • När man valt vilket medlemsfält man vill utgå ifrån (till exempel ur standardfältet Språk).

   I de tre fälten i bilden nedan anges från vänster:

  1) Vilket Medlemsfält som ska filtreras 

  2) Inställningen för regeln för filtret (till exempel "innehåller", "är lika med" eller "är inte lika med") 

  3) Vilken data du önskar filtrera (med samma stavning/benämning) som den läses in i systemet. 

  Exempel: Språk > innehåller > Svenska.

  • Klicka sedan på Spara regel för att börja bygga filtret. Eller på Ny regel om mer än en regel ska tillämpas på filtret.

  Exempel 2 - Filtrera på Land från medlemsfält

  Exempel: Country/Land > är inte lika med > Sverige

  Nu synkas filtret med den nya regeln.

  Resultatet visas i bilden nedan att det är 1195 stycken aktiva medlemmar som matchar filtret.

  Notera! Nu har vi i exemplet filtrerat ut personer som inte har personuppgifter på Country (land) som matchar Sverige. Det är alltså personer i urvalet som har annat land än Sverige

  Viktigt att också se efter, om antalet är rimligt och det man förväntar sig.

  Tveka inte att höra av er ifall ni har några funderingar eller frågor.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss