Taggar & filter

  3 - taggar och filter 2021.mp4 from Rule Communication on Vimeo.

  Skillnaden mellan ett filter och en tagg är:

  • Med filter utgår man ifrån den data/information du har på dina kunder och medlemmar. Det är vanligtvis kunddata och information om dina kunder som namn, postnummer, adress, ort, kundtyp, intresse m.m. och dessa benämns som medlemsfält. 
  • Medan en tagg är själva "listan" som du filtrerar ut medlemsinformationen/segmenten ifrån.

  Skapa Taggar

  1. Klicka på "Dashboard"
  2. Sen på "Taggar och filter"

  1. Klicka på "Ny tagg"
  2. Döp din tagg
  3. Beskriv din tagg
  4. Klicka spara, efter det har du skapat en tagg.
  5. Efter det kan du importera medlemmar som ska ligga i den taggen
  6. Här kan du exportera dina medlemmar
  7. Radera om du ångrar dig

  Skapa Filter

  1. Klicka på "Nytt filter"
  2. Döp ditt "Filter"
  3. Beskriv vad ditt filter kommer att göra
  4. Välj vilken/vilka taggar som ska vara inkluderade
  5. Spara
  6. Eller skapa ett "Grupperat filter"

  Nästa steg är att lägga till en regel i ditt filter, eller flera

  1. Om du vill ha flera regler i ditt filter kan du välja att byta mellan "Matcha något" eller "Matcha alla", vill du läsa mer vad det innebär, klicka här!
  2. Välj ett "fält"
  3. Välj 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.