Hur skapar jag ett anmälningsformulär?

I Rule så kan du själv skapa anmälningsformulär för att samla in kundinformation t.ex. få in e-postadresser via signup-fält på din hemsida.

För att skapa ett anmälningsformulär följ stegen nedan.

  •  Gå till Medlemmar
  •  Klicka på Formulär för hemsida
  •  Klicka på Skapa ny 

Steg 1 - Formulär

  • Namn: Innebär namnet på formuläret och är enbart till för dig som användare och kommer inte att synas på själva formuläret.
  •  Tagg: Ange vilken tagg medlemmarna ska hamna i vid sign-up. Exempelvis Newsletter- eller Sign up från hemsida-taggen.
  •  Välj medlemsfält: E-post-medlemsfältet är standard och redan ifyllt och går inte att ändra. Du kan addera fler medlemsfält och välja om de ska vara obligatoriska eller valfria att fylla i.

  •  Inkludera Språk för nya medlemmar: Här anger man aktuellt språk för nya medlemmarna. Dvs vilket språk som medlemsdata medlemmen kommer att få som information på sitt kundkort.
  • Begär samtycke: Om du vill kan du lägga till en checkruta som den blivande medlemmen måste ticka i för att kunna bekräfta och fortsätta sin registrering. Här kan du skriva texten de ska samtycka till, lägga till en länk till exempelvis företagets kundpolicy (mer information) och en text som beskriver länken. 

  • Till höger kommer du att se en förhandsgranskning. 

  • Klicka sedan på Spara och skapa email-knappen för att gå vidare till Steg 2 - E-post.

Steg 2 - E-post

Här väljer du den mall du vill utgå från och i e-postbyggaren skapar du det utskick som kommer att skickas som bekräftelse till den blivande medlemmen. Du anger bland annat avsändaruppgifter, rubrik (exempelvis "Bekräfta din registrering!) och UTM-beskrivning för spårning via Google Analytics.

VIKTIGT: Länken %LinkOptin% är nödvändig för registrering och måste länkas i meddelandet. Den kommer sedan bytas ut mot en bekräftelselänk när mailet skickas ut för att bekräfta att mottagaren är den rätta. 

Exempel:  “Jag bekräftar”-texten i knappen måste du markera och sedan klicka på länkikonen i verktygsfältet i ovankant. I fältet URL klistrar du in länken %LinkOptin%. Välj även "<annan>" i rutan för protokoll, se bilder nedan:

Klicka sedan på Nästa för att gå till Steg 3 - Inställningar. 

Steg 3 - Inställningar

Här kan du lägga in dina egna landningssidor för exempelvis lyckad/misslyckad registrering. Med egna landningssidor menar vi sidor som du har skapat upp via din hemsideleverantör. Klicka på länktexten för att addera egen URL;  Vi har samlat mer information om landningssidor här.

Klicka sedan på Nästa för att gå vidare till Steg 4 - Sammanfattning. 

Steg 4 - Sammanfattning

I sista steget visas HTML-koden för det färdiga formuläret och formuläret förhandsgranskas till höger i bild. Klicka på Kopiera för att kopiera hela kodsträngen och klistra in den på önskad plats på din hemsida. 

I koden finns även ett CSS block, det kan du enkelt anpassa för att matcha er grafiska profil. Är du osäker på hur du gör det, överlämna koden till ansvarig i din organisation som hanterar er hemsida.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss