Hur skapar jag ett anmälningsformulär?

I Rule så kan man själv skapa anmälningsformulär för att samla in kundinformation t.ex. få in e-postadresser via signup-fält på hemsidan. 

För att skapa ett anmälningsformulär följ stegen nedan.

  •  Gå till Medlemmar
  •  Klicka på Formulär för hemsida
  •  Klicka på Skapa ny 

Steg 1 - Formulär

  •  Namn: innebär namnet på formuläret och är enbart till för dig som användare och kommer inte att synas på själva formuläret.
  •  Tagg: Ange till vilken tagg medlemmarna ska tillföras vid sign-up. Till ex. Newsletter eller Sign up från hemsida taggen.
  •  Välj medlemsfält: Email medlemsfältet är standard och redan ifyllt och går inte att ändra. Du kan addera fler medlemsfält efter tycke och välja om det ska vara obligatoriska fält eller valfria att fylla i. 

  •  Inkludera Språk för nya medlemmar: Här anger man aktuellt språk för nya medlemmarna. Dvs vilket språk som medlemsdata medlemmen kommer att få som information på sitt kundkort.
  • Begär samtycke: Om du vill kan du lägga till en checkruta som den blivande medlemmen måste ticka i för att kunna bekräfta och fortsätta sin registrering. Här kan du skriva texten de ska samtycka till, lägga till en länk till exempelvis företagets kundpolicy (mer information) och en länktext. 

  • Till höger kommer du att se en förhandsgranskning. 

  • Klicka sedan på Spara och skapa email-knappen för att gå vidare till steg 2.

Steg 2 - E-post

Här väljer man den mall man vill utgå från och i e-postbyggaren skapar man det utskick som kommer skickas som bekräftelse till den blivande medlemmen. Man anger bl.a. avsändaruppgifter, rubrik (exempelvis "Bekräfta din registrering!) och UTM-beskrivning för spårning via Google Analytics.

VIKTIGT: Länken %LinkOptin% är nödvändig för registrering och måste länkas i meddelandet. Den kommer sedan bytas ut mot en bekräftelselänk när mailet skickas ut för att bekräfta att mottagaren är den rätta. Så exempeltexten “Jag bekräftar” måste man markera och klicka sen på länkikonen i verktygsfältet i ovankant. I fältet URL där klistras länken %LinkOptin% in. Välj även "<annan>" i rutan för protokoll, se bilder nedan:

Klicka sedan på Nästa för att gå till steg 3. 

Steg 3 - Inställningar

Här kan man lägga in sina egna landningssidor för exempelvis lyckad/misslyckad registrering. Med egna landningssidor menar vi sidor man har skapat upp via sin hemsidaleverantör. Klicka på länktexten för att addera egen URL.  Vi har samlat mer information om landningssidor här.

Klicka sedan på Nästa för att gå vidare till steg 4. 

Steg 4 - Sammanfattning

I sista steget visas HTML-koden för det färdiga formuläret och förhandsgranskas till höger i bild. Klicka på Kopiera för att kopiera hela kodsträngen för att klistra in på önskad plats på sin hemsida. Dvs så skapar man upp koden för formuläret i Rule och överlämnar det till ansvarig på företaget att implementera på sign-up sidan.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss