Hur skapar jag ett anmälningsformulär?

I Rule kan du enkelt samla in kundinformation via anmälningsformulär för att, t.ex. få in e-postadresser via signup-fält på din hemsida. Detta gör att ni sedan kan skicka ut nyhetsbrev till era medlemmar.

För att skapa ett anmälningsformulär, följ stegen nedan.

 •  Gå till Medlemmar
 •  Klicka på Formulär för hemsida
 •  Klicka på Skapa ny 

Steg 1 - Formulär

 • Namn: Innebär namnet på formuläret och är enbart till för dig som användare och kommer inte att synas på själva formuläret.
 • Tagg: Ange vilken tagg medlemmarna ska importeras till vid sign-up. Exempelvis Newsletter- eller Sign up från hemsida-taggen. En "tagg" i Rule kan jämföras med en lista. 
 • Välj medlemsfält: E-post-medlemsfältet är standard och redan ifyllt och går inte att ändra. Du kan, om du vill, addera fler medlemsfält och välja om de ska vara obligatoriska eller valfria att fylla i.

 • Inkludera Språk för nya medlemmar: Här kan den som vill ange aktuellt språk för nya medlemmarna. Dvs vilket språk som medlemmen kommer att få som medlemsdata på sitt kundkort. Detta kan vara användbart om man kommunicerar på flera olika språk, men är ej obligatoriskt. 
 • Begär samtycke: Vi rekommenderar att du lägger till en checkruta som den blivande medlemmen måste Klicka i för att kunna bekräfta och fortsätta sin registrering, detta med hänsyn till GDPR. 

  Här kan du skriva texten de ska samtycka till, eller lägga till en länk exempelvis företagets kundpolicy (mer information) och en text som beskriver länken. 

 • Till höger i bilden nedan kommer du att se en förhandsgranskning. 

 • Klicka sedan på Spara och skapa email-knappen för att gå vidare till Steg 2 - E-post.

Steg 2 - E-post

Här väljer du den mall du vill utgå från och i e-postbyggaren skapar du det utskick som kommer att skickas som bekräftelse till den blivande medlemmen. Du anger bland annat avsändaruppgifter, rubrik (exempelvis "Bekräfta din registrering!) och eventuell UTM-beskrivning för spårning via Google Analytics.

VIKTIGT: Till höger finner du ett block där det står "%LinkOptin%" (se bild nedan). Denna är nödvändig för att registreringen ska länkas i meddelandet. Den kommer sedan bytas ut mot en unik bekräftelselänk när mailet skickas ut, för att bekräfta att mottagaren är den rätta. 

Om kunden inte klickar på bekräftelseknappen, så kommer denna inte bli aktiv i ert konto. Om medlemmen vill ha ett nytt bekräftelsemail så måste denna vänta 24 timmar innan medlemmen kan signa upp sig igen 

 • Klicka på "Kopiera länk" (i den svarta rutan i bilden ovan),
 • Markera sedan “Jag bekräftar”-texten i ditt mail, i detta fall en grön knapp (se nedan).
 • Klicka på länkikonen i verktygsfältet i ovankant. 

 • I fältet URL klistrar du in länken %LinkOptin%. Välj även "<annan>" i rutan för protokoll, se bilder nedan:

Toppen! Klicka sedan på Nästa för att gå till Steg 3 - Inställningar. 

Steg 3 - Inställningar

Som standard har Rule generiska landningssidor för lyckad och misslyckad. Här kan den som vill lägga in egna landningssidor. Med egna landningssidor menar vi sidor som du har skapat upp via din hemsideleverantör. Klicka på länktexten för att addera egen URL;  Vi har samlat mer information om landningssidor här.

Klicka sedan på Nästa för att gå vidare till Steg 4 - Sammanfattning. 

Steg 4 - Sammanfattning

I sista steget visas HTML-koden för det färdiga formuläret och formuläret förhandsgranskas till höger i bild. Klicka på Kopiera för att kopiera hela kodsträngen och klistra in den på önskad plats på din hemsida. 

I koden finns även ett CSS block, det kan du enkelt anpassa för att matcha er grafiska profil. Är du osäker på hur du gör det, överlämna koden till ansvarig i din organisation som hanterar er hemsida.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss