Vad är ett medlemsfält och hur använder jag mig av det?

Ett Medlemsfält kan direkt liknas till innehållet i en kolumn i Excel, dvs innehållet som finns i en redan angiven kategori. Ta exempelvis kolumnen Stad. Den kan innehålla en mängd olika städer. Alla dessa celler kallas för medlemsfält vilket man i Rule kan använda till att skapa filter. För att exempelvis filtrera ut alla som har Stad = Göteborg. 

  • Observera att medlemsfältens attribut (t.ex. förnamn, postnummer etc.) fördelaktigast skapas innan importen. Det gör man via Medlemmar > Grupper och medlemsfält. Excel-kolumnerna kommer sedan automatiskt kopplas mot skapade medlemsfält i Rule. ! Medlemsfält för e-post och mobilnummer behöver inte skapas, Rule läser av det per automatik ! 

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss