Vad är ett medlemsfält och hur använder jag mig av det?

I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad ett medlemsfält är och hur du skapar nya medlemsfält i Rule. 

Ett "Medlemsfält" kan direkt liknas till innehållet i en kolumn i Excel. Ta exempelvis kolumnen  Stad som du sedan kan använda till att skapa filter/segment och filtrera/segmentera ut alla som har Stad = Göteborg. Man kan se det som att medlemsfält är fält i Rule som symboliserar den kunddata som du laddar upp i Rule.

Ett medlemsfält skapar du när du importerar medlemmar i Rule, se artikeln importera medlemmar för att lära dig hur du importerar medlemmar. När du sedan importerar dina medlemmar kommer Excel-kolumnerna i din fil automatiskt kopplas mot skapade medlemsfält i Rule.

Så här skapar du extra medlemsfält för dina medlemmar: 

1. Klicka på ikonen för  "Medlemmar"
2. Välj  "Medlemsfält"
3. Klicka på  "Ny grupp" 

Så här ser en medlemsgrupp ut och såhär lägger du till fält: 


1. Här döper du gruppen. I detta fall har vi valt att kalla den här gruppen "Personuppgifter". 
2. I fältlistan måste du döpa fältet
3. Här ska du välja vilket format listan är i. Eftersom att "Region" skrivs i text väljer vi text. Är listan baserad på ett specifikt datum, väljer du datum och tid. Till exempel, Datum och tid "2023-02-28:13:00" eller bara datum " 2023-02-28". Väljer du "flerval" så betyder det att du kan ha flera värden i samma fält som kommer att delas upp med ett komma "," inne i Rule. När man sedan skapar ett filter / segment så kan man söka efter medlemmar som har eller inte har värdet i flervalsfältet.   
4. Detta kommer vara namnet på fältet som sedan utvecklarna kan använda i API integrationen. Den döps efter gruppnamnet.fältnamnet.
5. Vill du lägga till fler fält klickar du på  "Nytt fält"

Har du frågor gällande medlemsfält så är du alltid välkommen att kontakta vår  support! 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss