Vad är ett medlemsfält och hur använder jag mig av det?

Ett Medlemsfält kan direkt liknas till innehållet i en kolumn i Excel. Ta exempelvis kolumnen Stad som du sedan kan använda till att skapa filter och filtrera ut alla som har Stad = Göteborg. Man kan se det som att medlemsfält är fält i Rule som symboliserar kunddatan.

  • Observera att medlemsfältens attribut (t.ex. förnamn, postnummer etc.) fördelaktigast skapas innan importen. Det gör man via Medlemmar > Grupper och medlemsfält. Excel-kolumnerna kommer sedan automatiskt kopplas mot skapade medlemsfält i Rule. Medlemsfält för e-post och mobilnummer behöver inte skapas, Rule läser av det per automatik. Här är det viktigt att fältet heter Email så att importen hittar e-postadressen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss