Hur lägger man till egna landningssidor i Rule?

I Rule kan man lägga in egna landningssidor för t.ex. lyckad och/eller misslyckad registrering och även en egen landningssida för de medlemmar som klickat på länken för avregistrering direkt i nyhetsbrevet. På så sätt kan man äga kunden ytterligare med möjligheten att ställa frågor, ge erbjudanden etc. 

Man anger sina egna URL-adresser på två ställen, se stegen nedan: 

För att ange landningssida för avregistrerade medlemmar: 

  • Gå till Inställningar
  • Gå till Konto>Avsändarinställningar. Klicka på adressfältet för att ange din egen URL-adress. Avsluta genom att klicka på gröna bocken. 

---

För att ange landningssidor för lyckad/misslyckad registrering, lyckad bekräftelse och om man redan är medlem

  • Gå till Medlemmar
  • Klicka på Formulär för hemsida
  • Välj ett av dina skapade formulär (t.ex. Signup hemsida) och klicka på Inställningar/kugghjulssymbolen. Se bild nedan.  Gå till Steg 3 i processen att skapa ett formulär. 
  • När menyn öppnas, så lägger man till egna URL-adresser genom att klicka i adressfälten. Se bilden längst ner. Avsluta med att klicka på gröna bocken. 

 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss