Hur lägger man till egna landningssidor i Rule?

I denna artikel kommer vi att gå genom hur du lägger till landningssidor inne i Rule, för exempelvis lyckad och/eller misslyckad registrering. 

För att ange landningssida för sina avregistreringar börjar du med att:

  1. Klicka på "Pil-ikonen" uppe i det högra hörnet
  2. För att sedan klicka dig in på "Inställningar"

Då kommer ni till denna vy, då ska ni:

  1. Se till att ni är inne på "Konto"
  2. Här lägger ni länken till landningssidan för avregistreringar


Landningssidor för lyckad/misslyckad registrering 

För att ange landningssidor för lyckad/misslyckad registrering, lyckad bekräftelse:

  1. Klicka på "Dashboard"
  2. För att sedan gå till "Medlemmar"

  1. Klicka på "Formulär för hemsida"
  2. Välj sedan vilket formulär du vill lägga dina landningssidor på

  1. Se till att du är inne på "Steg 2 - Inställningar"
  2. Här lägger du in dina länkar, dubbelkolla så att du lägger rätt landningssida i rätt fält

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.