Hur sätter jag upp filter

I den här artikeln kommer vi gå genom steg för steg hur du sätter upp filter inne i Rule. Filter är ett verktyg för att skapa urval, dessa kallas oftast för segment. Alltså är filter ett sätt att dela upp dina kunder ytterligare.  Du kan segmentera dina kunder med hjälp av filter så granulärt du vill. Exempelvis kan du segmentera upp dina medlemmar som handlat mer än 3 gånger, över ett visst typ av ordervärde, och skapa utskick som är mer relevant för dom. Eller om du exempelvis har kunder med medlemsfältet “Stad”, kan du skapa ett filter på “Stad = Göteborg”. På så vis filtreras alla medlemmar som har Göteborg som ort, ut ur listan. 

Innan du skapar filter, tipsar vi att du har koll på vad följande är:

Skapa Filter

 1. Klicka på "Nytt filter"
 2. Döp ditt "Filter"
 3. Beskriv vad ditt filter kommer att göra för tydlighet
 4. Välj vilken/vilka taggar som ska vara inkluderade
 5. Spara
 6. Eller skapa ett "Grupperat filter"

Nästa steg är att lägga till en regel i ditt filter, eller flera

 1. Byt om du vill att regeln ska "Matcha något" eller "Matcha alla". Matcha något = en eller någon regel måste matcha medlemmen för att hamna i filtret. Matcha alla = Filtret hämtar de värden som överensstämmer med alla värdena. Dvs alla regler måste matcha medlemmen för att hamna i filtret. 
 2. Välj ett "fält"
 3. Välj "operator", det kommer automatiskt visa olika alternativ du kan välja mellan, i detta exempel kunde vi välja "är lika med" eller "är inte lika med". 
 4. I detta exempel filtrerar vi på språk, så i detta fält kommer du att välja vilket språk du vill filtrerar på. Efter det sparar du filtret, knappen ligger nere i det vänstra hörnet. 
 5. Om du vill lägga till mer än en regel i detta filter, klickar du på "ny regel", och gör på samma sätt som punkterna ovan. Kom ihåg att klicka spara i det nedre vänstra hörnet när du är klar.

Fler exempel på olika filter finns samlade här.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss