Exempel på filter

I denna artikel kommer vi att gå genom olika exempel på hur du kan använda dig utav filter, så att du enkelt kan applicera det i din egen verksamhet, förutsatt att du har samma medlemsdata. 

När du har läst den här guiden kommer du att ha med dig följande kunskaper: 

Till att börja med kan det vara bra att ha koll på vad följande är:

Steg 1 

 1. Klicka på "Nytt filter"
 2. Döp ditt "Filter"
 3. Beskriv vad ditt filter kommer att göra
 4. Välj vilken/vilka taggar som ska vara inkluderade
 5. Spara

Steg 2

Filtrera händelser mellan olika datum

I detta filtret samlar vi in kunderna som har lagt en order mellan de aktuella datumen, 2023-02-13 -  2023-02-28 enligt exemplet nedan. När filtret är skapat kan du lägga till det i din kampanj, automation eller journey. 

Gör steg 1 först som ligger ovan i dokumentet.

 1. Här vill du se till att det står "Matcha alla"
 2. I första fältet väljer du "Date", i mittenfältet "är större eller lika med", och i sista fältet väljer du vilket startdatum detta segment ska ha.
 3. Sen vill du lägga till en "Ny regel"
 4. I första fältet väljer du "Date" igen, i mittenfältet "är mindre eller lika med", och sen väljer ditt slutdatum.
 5. Klicka sedan på "spara regler"

Filtrera på aktivitet

Med aktivitet innebär när någon kund/medlem antingen öppnat eller klickat i en kampanj. Filtret fångar upp kunder med aktivitet från 365 dagar och bakåt. Det styrs sedan dynamiskt efter +365 dagars inaktivitet per respektive kund. När filtret är skapat kan du lägga till det i din kampanj, automation eller journey. 

Gör steg 1 först som ligger ovan i dokumentet.

 1. Här vill du se till att det står "Matcha alla"
 2. I första fältet väljer du "Aktivitet", i mittenfältet "minst dagar sedan", i sista fältet skriver du in antal dagar 
 3. Kom ihåg att spara regeln

Filtrera efter språk

Här går vi genom om du vill segmentera upp dina medlemmar om du exempelvis är ett bolag som är internationellt och behöver skicka ut kommunikation på olika språk. I detta exempel filtrade vi på svensktalande kunder. När filtret är skapat kan du lägga till det i din kampanj, automation eller journey. 

Gör steg 1 först som ligger ovan i dokumentet.

 1. Se till att "Matcha alla är ifyllt.
 2. I första fältet väljer du "Språk" eftersom det är det vi ska filtrera på. I mittenfältet väljer du "Är lika med". I sista fältet väljer du vilket språk du vill sortera ut, i detta fall valde vi svenska.
 3. När du fyllt i alla fälten klickar du på "Spara regler"

Filtrera på öppnad/klickad Kampanj, Automation och Journey

Genom att skapa filter som är baserat på medlemmarnas aktiviteter kan du personalisera utskick efter deras öppningsvilja eller utifrån vilken typ av länkar de har klickat på. Det förbättrar möjligheterna till segmentering och ligger till grund för mer effektiva utskick och välriktade budskap. 

Gör steg 1 först som ligger ovan i dokumentet.

 1. Se till att "Matcha alla" är ifyllt.
 2. I den första regeln visar vi för hur du filtrerar "Kampanjer". I nästa fält väljer du vilken kampanj du vill filtrera på. Sen väljer du regeln om medlem har eller inte har "öppnat" eller "inte öppnat" mailet, för att i sista fältet välja antal dagar.
 3. Du gör på samma sätt i "Automationer", men där väljer du vilket flöde och inte enstaka mail.
 4. I "Journey Builder" väljer du vilken Journey du vill filtrera på, och sedan fyller du i på samma sätt som tidigare

Filtera på antal ordrar

I detta exempel kommer vi att visa hur man segmenterar ut de medlemmar som gjort mer minst två ordar på din e-handel. Om du vill sätta upp detta filter kan du självklart välja antal ordar till vilken siffra du vill. När filtret är skapat kan du lägga till det i din kampanj, automation eller journey. 

 1. Skapa ett nytt filter
 2. Döp filtret, för tydlighet skrev vi 2 ordar eftersom det är det vi vill filtrera ut.
 3. Beskriv vad detta filter kommer att göra
 4. Sen vad filtret ska baseras på, i detta fall "OrderCompleted"
 5. Spara

Efter att du har sparat kommer du kunna se längre ner på den högra sidan "Inkludera historisk data", klicka i den.

 1. När du inkluderat din historiska data, ser du att det nu står "exkludera historisk data", då har du gjort rätt.
 2. Och när den är i klickad, dyker det upp tre nya knappar, "Antal", "Ny summering" och "New reg", klicka i "Antal"
 3. I första fältet väljer du "OrderNummer", i mittenfältet "är lika med", och sista fältet väljer du antal ordar du vill segmentera på, som i detta fall är 2.
 4. Kom ihåg att spara filtret

Filtrera efter beloppsgräns

I detta exempel kommer vi att visa hur man segmenterar ut de medlemmar som gjort mer ordar som är över 500kr. Om du vill sätta upp detta filter kan du självklart välja beloppet själv till vilken siffra du vill. När filtret är skapat kan du lägga till det i din kampanj, automation eller journey. 

 1. Skapa ett nytt filter
 2. Döp filtret
 3. Beskriv vad detta filtrer kommer att göra
 4. Bestäm vad detta filter ska baseras på, i detta fall "OrderCompleted" 

Efter att du har sparat kommer du kunna se längre ner på den högra sidan "Inkludera historisk data", klicka i den.

 1. När du inkluderat din historiska data, ser du att det nu står "exkludera historisk data", då har du gjort rätt.
 2. Och när den är i klickad, dyker det upp tre nya knappar, "Antal", "Ny summering" och "New reg", klicka i "Ny summering"
 3. I första fältet väljer du "Subtotal order", i mittenfältet "är större eller lika med", och sist väljer du belopp, i detta fall 500kr. 
 4. Kom ihåg att spara

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.