Exempel på filter

Exempel på filter

Nedan visas flera användbara exempel på filter. Du kan sedan applicera exemplen direkt i din egen verksamhet (förutsatt att du har samma medlemsdata) eller såklart skapa andra filter utifrån på din övriga medlemsdata. 

Är du osäker på grunderna med filter läs sammanfattningen här

 • Filtrera händelser mellan olika datum
 • Skapa filter för uppföljningar
 • Filtrera på aktivitet
 • Filtrera efter språk
 • Filtrera på medlemsaktivitet

Skapa filter 
Arbetsgången (steg 1 och steg 2) för att skapa filter utifrån din medlemsdata är följande:

Steg 1 - Skapa filter

 • Gå till menyn Taggar & filter, klicka på knappen Nytt filter för att ange ett namn för ditt filter, här "Nytt filter". 
 • Ange därefter tagg/taggar som filtret ska baseras på, t.ex. ”Nyhetsbrev” som i exemplet här och klicka Spara filtret för att gå vidare.

Grupperat filter: Som överkurs kan man som alternativ även skapa Grupperat filter. Det innebär att man slår ihop två eller flera tidigare skapade filter för att kombinera fler parametrar. Sök via frågetecknet i nedre högra hörnet för att läsa mera om Grupperat filter.) 

Stegen ovan är samma för alla filter som du väljer att skapa. 

Steg 2 - Typ av data i filtret

Efterföljande moment skiftar något då man väljer vilken typ av data man vill utgå ifrån. Sedan ställer man in filtrets regler utifrån behov, dvs beroende på om det är datum för order, produkttyp eller andra parametrar som du vill filtrera efter. 


Filtrera händelser mellan olika datum

 • Efter att namngett filtret och valt tagg/taggar som det ska baseras på så väljer du från vilken huvudgrupp som du vill hämta medlemsdata. Se bild nedan. Detta är informationen som benämns medlemsfält som du skapat under menyn   Medlemmar>Grupper och Medlemsfält.  I det här exemplet väljs gruppen ”Order” där orderinformation som produkttyp, antal, pris, datum m.m. har samlats. Också vanligt förekommande grupperingar att välja att skapa filter ifrån är t.ex. Personuppgifter som innehåller information som namn, adress m.m. som du sedan kan skapa filter för. 

 • 1) Sedan väljer du orderdatum i rullistan till vänster som beskrivet nedan, 2) i mittenfältet anger du reglerna för tidsspannet du önskar och slutligen 3) vilka datum som är aktuella anges i högerfältet. Se exemplet nedan. (För att ange fler regler för filtret så välj Ny regel. Se exempelbilden nedan med två regler med respektive datum.)

 • Klicka på knappen Spara regler för att bygga filtret. 

RESULTATET: Filtret ovan samlar in kunderna som har lagt en order mellan de aktuella datumen 1:a Jan - 31:a Mars enligt ovan. Notera att du även kan ange händelser som skett under den aktuella perioden som du skapat ett filter för. Du skapar då ett tredje fält för exempelvis kunder som genomfört ett köp eller lagt en order mellan de aktuella datumen. 


Skapa ett filter för uppföljningar 

 • Följ de inledande stegen ovan men vanligtvis behöver man justera taggen som filtret baseras på till "Order completed" och välj sedan Order som den huvudgrupp du vill använda kunddata ifrån. Se exemplet nedan:

 • 1) Därefter väljer du alternativet "order created" till vänster bland dina medlemsfält, 2) i mittenfältet anger du regeln, här "är dagar sedan", och sen 3) det datumspann med antal dagar som du vill använda dig av, här används 14 dagar.  Se bild nedan: 

 • Klicka på knappen Spara regel för att börja bygga filtret. 

RESULTATET: Filtret samlar löpande kunder som skapat en order för 14 dagar sedan. Detta styrs sedan dynamiskt efter varje enskild kund styrt efter dagen då en order skapades. 


Filtrera på aktivitet

Med aktivitet innebär när någon kund/medlem antingen öppnat eller klickat i en kampanj. 

 • Börja med att namnge filtret och vilken/vilka taggar som filtret ska baserat enligt första steget ovan. 
 • När man vill filtrera efter aktivitet så används inte din egen angivna medlemsdata som i fallen ovan. Rule registrerar aktiviteten ändå. Klicka istället på knappen längst ut till höger i bild,  Ny medlemsregel för att öppna upp valmöjligheterna för specialfältet där man kan välja just aktivitet. 
 • Där 1) väljer man först vad att filtrera på, här Aktivitet, 2) sedan regeln för filtret, här "minst dagar sedan" följt av 3) antalet dagar som man vill analysera ifrån. Se exempel nedan:
 • Klicka på knappen Spara regler för att börja skapa filtret. 

Resultatet: Filtret fångar upp kunder med aktivitet från 365 dagar och bakåt. Det styrs sedan dynamiskt efter +365 dagars inaktivitet per respektive kund. 


Filtrera efter språk

 • Börja med att namnge filtret och ange vilken/vilka taggar som filtret ska baserat på enligt första steget ovan. 
 • När man vill filtrera efter språk så används inte din egen angivna medlemsdata som i fallen ovan. Rule registrerar språk ändå. Klicka istället på knappen Ny medlemsregel längst ut till höger i bild för att öppna upp valmöjligheterna för specialfältet där man kan välja just språk. 
 • Sedan 1) väljer man från vänster först att filtrera på just språk, 2) sedan regeln för filtret ("är lika med" eller "är  inte lika med") och sen 3) anger man aktuellt språk. Se exempel nedan:

 • Klicka på knappen Spara regel för att bygga filtret. 

RESULTATET: Filtret ovan innehåller dina fransktalande kunder. 


Filtrera på medlemsaktivitet

Med medlemsaktivitet innebär när någon kund/medlem antingen öppnat eller klickat en viss länk i en kampanj alternativt klickat på någon länk över huvud taget i en automation

 • Börja med att namnge filtret och vilken/vilka taggar som filtret ska baserat enligt första steget ovan. 
 • När man vill filtrera efter medlemsaktivitet så börjar du med att klicka på knappen Ny aktivitetsregel. Då öppnas valmöjligheterna för specialfältet där du kan välja hur du vill filtrera. 
 • KAMPANJ: Välj Kampanj, välj sedan vilken kampanj filtret ska gälla för, om medlemmen har/har inte, öppnat mailet/klickat på specifik länk och sedan: välj för max hur många dagar tillbaka filtret ska gälla. 
 • AUTOMATION: Välj Automation, sedan vilken automation filtret ska gälla för, har/har inte, öppnat mailet/klickat på någon länk, max hur många dagar tillbaka filtret ska gälla.
 • Se exempel nedan:

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss