Hur skapar jag ett grupperat filter?

Du hittar knappen när du klickat på Nytt filter

Funktionen att gruppera filter innebär exakt vad det heter, man tar två eller flera filter med dess olika värden och slår samman till ett. Detta grupperade filter får samma egenskaper som ett vanligt filter, bara med undantaget att dess beståndsdelar är flera. Via exemplet nedan följer du stegen framåt.

Exempel:

Vi vill filtrera ut två olika sorters medlemsdata och skapa ett gemensamt filter för dessa. Som exempel så vill vi ta ut medlemmar som kommer från Finland OCH som spenderat över 300 EUR. Detta resulterar i en sk flerstegsraket bestående av följande tre steg: 


Först behöver man skapa ett filter, som är baserat på en urvalsgrupp (tagg) med en filterregel, i detta fall, land = Finland.

Därefter ska man skapa ett filter som samlar in, i detta fall, spenderat <300 EUR. Även detta filter ska baseras på en tagg (t.ex. order) i likhet som i första filtret eftersom det är den tagg vi vill filtrera informationen ifrån. 

Slutligen skapar man ett filter ytterligare och anger sina två första filter för att gruppera dem.  Processen blir då följande 1-2-3:

1) Skapa Filter 1

 •        Baseras på aktuell tagg(ar) som urvalet ska göras.
 •        Filtreras på medlemsinformation t.ex. ”land”. Ange ”Finland” eller annat utifrån hur det presenteras i er medlemsdata. Vanligt förekommande är endast två bokstäver som FI, SE, DK etc. 
 •        Klicka på Spara filter för att spara filtret och gå vidare.

2) Skapa Filter 2

 •        Baseras på aktuell tagg(ar) som urvalet ska göras, t.ex OrderCompleted.
 •        Filtreras på medlemsinfo t.ex. ”spenderade EUR”. I exemplet nedan så är det totala ordersumman som är medlemsdatan som används. 
 •        Klicka på Spara regel för att bygga filtret och gå vidare.

3) Grupperat filter, dvs samla filter 1 & 2.

Slutligen, skapar man det tredje filtret som ska innehålla de två tidigare skapade underfiltren.

 •        Gå till Taggar & filter
 •        Klicka på Nytt filter
 •        Välj Gruppera filter
 •        Ange dem tagg(ar) som filtret ska baseras på
 •        Klicka på Spara filter för att gå vidare
 •        Sök upp och ange tidigare skapade underfiltren 1 och 2.
 •        Klicka Spara regel. Klart!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss