DKIM för att undvika skräpkorgen och få högre öppningsfrekvens (English/svenska)

DKIM står för "DomainKeys Identified Mail" är en e-post autentiseringsteknik som verifierar att ett meddelande skickades från en legitim användare av en e-postadress. Den är utformad för att förhindra e-förfalskning eller spoofing (kommunikation skickad från en okänd källa som är förtäckt som en källa som är känd för mottagaren).

Rule stödjer DKIM och för att sätta upp det så behöver man lägga till ett CNAME.

En Canonical Namnpost (förkortad CNAME-post) är en typ av resursrekord i domännamnssystemet (DNS) som används för att ange att ett domännamn är ett alias för en annan domän (den kanoniska domänen) i er DNS. 

Följande ska läggas till:

keyse._domainkey.xxx.se som pekar till keyse._domainkey.rulemailer.se

xxx.se=ert domän, till ex. alright.se

Se här:

1. Klicka på “Lägg till subdomän" och fyll i: Subdomän: keyse._domainkey

2. Välj CNAME och sedan Data: keyse._domainkey.rulemailer.se

När det är på plats, skriver ni det till support@rule.se så aktiverar vi det i Rule.

ENGLISH VERSION:

DKIM stands for "DomainKeys Identified Mail", an email authentication technique that verifies that a message was sent from a legitimate email user. It is designed to prevent e-forgery or spoofing (communication sent from an unknown source that is disguised as a source known to the recipient).
Rule supports DKIM and to set it up you need to add a CNAME.
A Canonical Name Post (abbreviated CNAME record) is a type of resource record in the domain name system (DNS) used to indicate that a domain name is an alias for another domain (canonical domain) in your DNS.
The following should be added:
keyse._domainkey.xxx.se which points to keyse._domainkey.rulemailer.se
xxx.se = your domain, for example. ruletest.se
See here:
1. Click on "Add subdomain" and fill in: Subdomain: keyse._domainkey
2. Select CNAME and then Data: keyse._domainkey.rulemailer.se

When it is in place, ping support@rule.se and we will activate it in Rule.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss