Massimport via API?

Önskar du göra en större medlemsimport via API? Notera då att massimport via API-anrop inte triggar automation-kampanjer. Automail triggas endast via API per enskild kund/medlem när denne uppfyllt angivna regler för filtret eller taggen.

Har du frågor kring större importer så beskriv ditt ärende till oss på support@rule.se så får du snabbt hjälp.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.