API-nyckel och dokumentation

Vill du integrera Rule till andra tjänster kan du bl.a. vara i behov en API-integration. Detta kräver  programmeringskunskaper och vi rådgör gärna gällande lösningar och möjligheter. Har du redan kunskaper om API, se då instruktionerna nedan. 

För att generera en API-nyckel: 

  • Gå till Inställningar
  • Gå till fliken Utvecklare
  • Klicka på Generera ny.


OBS! En API-nyckel är en säkerhetsuppgift, liknande ett lösenord. Den ger tillgång till ert konto och er data.  Behandla API-nyckeln med varsamhet.

För mer information läs vår API-dokumentation här: https://www.rule.se/apidoc/#overview

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss