Så här testar du spamfilter:

För att försäkra dig om att undvika spamfilter i onödan så rekommenderar vi dig att se över dina SPF-inställningarna för din domän. SPF står för Sender Policy Framework och i korthet så klargör det en behörighet att sända e-post via er domän. Vi har samlat mer info om SPF-inställningarna här. ObserveraMan får inte inkludera flera SPF-domäner i TXT:n, utan måste kombinera dem i en och samma TXT-ruta. Du får alltså bara ha en SPF-record. Har du fler så lägger du ihop dem du har till en, så kommer det att fungera. 

För att sedan testa din domän så kan du använda dig av följande sajt:  https://www.mail-tester.com/ Då får du en gradering samt förklaringar till vilka delar du bör se över. För att göra ett test följ punkterna nedan:

  • Gå till sidan https://www.mail-tester.com/ och kopiera adressen i den vita rutan. 
  • Klistra in den kopierade adressen i fältet för förhandsgranskning i din Rule-kampanj.
  • Gå sedan till https://www.mail-tester.com/ igen och klicka på den blåa länken "Then check your score". Då visas ett resultat följt av indiktatorer på detaljer och inställningar som eventuellt bör ses över. Lycka till! 

English: 

To make sure you avoid unnecessary spam filters, we recommend revising your SPF settings for your domain. SPF stands for the Sender Policy Framework and in brief, it clarifies the ability to send emails via your domain. We have collected more info about the SPF settings here.

To then test your domain, you can use the following site: https://www.mail-tester.com/ Then you get a rating and explanations of what parts you should review. To complete a test, follow the steps below:
Go to https://www.mail-tester.com/ and copy the address in the white box.
Paste the copied address into the preview field in your Rule campaign.
Then go to https://www.mail-tester.com/ again and click on the blue link "Then check your score". Then a result followed by indicators will appear on details and settings that may be reviewed. Good luck!

/Team Rule

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss