Så här testar du spamfilter:

   I denna artikel går vi genom hur du testar för "Spamfilter".För att försäkra dig om att undvika spamfilter i onödan så rekommenderar vi dig att se över  SPF-inställningarna för din domän. SPF står för Sender Policy Framework och i korthet så klargör det en behörighet att sända e-post via er domän. Vi har samlat mer info om SPF-inställningarna här

   Notera att Man inte får inkludera flera SPF-domäner i TXT:n, utan måste kombinera dem i en och samma TXT-ruta. Du får alltså bara ha en SPF-record. Har du fler så lägger du ihop dem du har till en, så kommer det att fungera. 

   Såhär gör du:

   1. Gå till sidan https://www.mail-tester.com/ nu visas sidan enligt bilden nedan.

   2. Kopiera testadressen: xxxx@mail-tester.com som visas i den vita rutan se exempel bilden nedan.

   3. Gå till Rule, Klistra in den kopierade testadressen i fältet för förhandsgranskning i din Rule-kampanj, se bilden nedan.

   4. Gå sedan tillbaka till https://www.mail-tester.com/ igen och klicka på den blåa knappen "Then check your score"

   Nu visas ditt en gradering på ditt utskick se bilden nedan som exempel

   Det finns även detaljerad information att studera, se bilden nedan.

   Lycka till

   Support teamet Rule

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.