DKIM, SPF och DMARC för att undvika skräpkorgen och få högre öppningsfrekvens


När detta är på plats, glöm inte att validera dina inställningar och maila till support@rule.se.

Inställningarna nedan gör du hos din domännamnsleverantör. Skickar ni mejlkampanjer/utskick ifrån fler domäner så följa dessa steg för varje domän. 

Att ställa in DKIM:

DKIM står för "DomainKeys Identified Mail" och är en e-post autentiseringsteknik som verifierar att ett meddelande skickades från en legitim användare av en e-postadress. Den är utformad för att förhindra e-förfalskning eller spoofing (kommunikation skickad från en okänd källa som är förtäckt som en källa som är känd för mottagaren).

Rule stödjer DKIM och för att sätta upp det behöver man lägga till ett CNAME.

En Canonical Namnpost (förkortad CNAME-post) är en typ av resursrekord i domännamnsystemet (DNS) som används för att ange att ett domännamn är ett alias för en annan domän (den kanoniska domänen) i er DNS. 

Följande ska läggas till:

keyse._domainkey.xxx.se som pekar till keyse._domainkey.rulemailer.se

xxx.se=ert domän, till ex. alright.se

Se här:

1. Klicka på “Lägg till subdomän" och fyll i: Subdomän: keyse._domainkey

2. Välj CNAME och sedan Data: keyse._domainkey.rulemailer.se

Att ställa in SPF:

SPF (Sender Policy Framework) är ett enkelt och smart sätt att öka chansen att nyhetsbrevet hamnar i mottagarens inbox istället för att flaggas som spam. 

I korta drag är det ett system för att öka säkerheten med e-post och förhindra att andra utger sig från att skicka e-post i ditt namn. Med SPF på plats, så bestämmer er domän vilka som har rätt att använda er domän som avsändare.

Läs mer om vad SPF är här.

Domännamn: Organisationers offentliga tjänster (såsom e-post och webbplatser) och enskilda datorer kan ofta nås med hjälp av domännamnet. 

När du skickar mail via Rule, så är det alltså bra att du ”godkänner” att vår server skickar mail i ert namn. Exempel: nyhetsbrev@dittföretag.se

Eftersom ändringen ska göras på ert domännamn, så behöver du logga in på er DNS-hosting, ex Loopia.se som vi använder i detta exempel. Det är oftast IT-avdelningen internt som har koll på företagets domän och kan assistera med att ställa in SPF eller kolla så att det är korrekt inställt.

 1. Logga in på din DNS och välj det domännamn som du vill använda som avsändare.
 2. Klicka på DNS-editor.
 3. Klicka på ”Lägg till Record”.
 4. Välj typ ”TXT”
  TTL (Time to live) bestämmer hur ofta värdet ska kollas av i sekunder, standard är 3600 och det blir alldeles utmärkt.
 5. I rutan data ska du lägga till följande: v=spf1 a mx include:_spf.rulemailer.com ~all 

 6. Om ni även har andra mailservrar, som ni använder för att skicka mail i ert namn, är det bara include:_spf.rulemailer.com som ni ska lägga till i er befintliga SPF.

Att ställa in DMARC:

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance ) är ytterligare ett sätt att verifiera inkommande mail genom att autentisera avsändarens domän. DMARC är extra viktigt för mail som skickas till Outlook/Hotmail.

 1. Logga in på din DNS och välj det domännamn som du vill använda som avsändare.
 2. Klicka på DNS-editor.
 3. Klicka på ”Lägg till Record”.
 4. Välj typ ”TXT”
  TTL (Time to live) bestämmer hur ofta värdet ska kollas av i sekunder, standard är 3600 och det blir alldeles utmärkt.
 5. I rutan namn ska du lägga till följande värde: _dmarc
 6. I rutan data ska du lägga till följande: v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@rule.se; ruf=mailto:authfail@rule.se

Validera inställningarna och aktivera ditt konto

När detta är på plats, testar du dina inställningar här och mailar vår support genom att klicka på länken: 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss