Hur kommer jag igång med SMS? - FAQ

I den här artikeln kommer du att får lära dig hur du kommer igång med SMS!


SMS-funktionen i Rule kan användas till att skicka och ta emot SMS från dina kunder, det ger dig med andra ord en möjlighet att kommunicera med dina medlemmar direkt i mobilen. Skicka SMS-kampanjer för att komma närmare dina medlemmar, nå dem innan de besöker er fysiskt eller digitalt och driv trafik till era övriga kanaler, för maximal konvertering. När du har läst klart guiden kommer du att ha med dig följande: 

  1. Aktivera SMS-funktionen
  2. Skapa SMS-kampanjer
  3. Övrig information

Aktivera SMS-funktionen

 1.Beställ stoppord

För att skicka SMS i Rule behöver funktionen aktiveras. Detta gör du genom att beställa ett stoppord för avregistrering av ditt sms-utskick, t.ex. "VIBESTOP", som visas i exemplet nedan.  Beställningen mailas till: support@rule.se. I beställningen behöver du inkludera ditt stoppord, och till vilka länder du vill SMSa om ni har tänkt att skicka utanför Sverige. Kostnaden för ett stoppord är engångskostnad på 1400 SEK. När registreringen är klar läggs stoppordet/avregistreringstexten upp på ditt konto, till höger i bild när du skapar din kampanj. 

Nu kan du skicka ut sms!
Vill du också kunna ta emot SMS? Följ stegen nedan. (Detta är inte ett nödvändigt steg, utan endast till för dig som vill kunna ta emot SMS)

 1.Beställ svarsord 

Det första du måste göra är att beställa ett svarsord för inkommande SMS. Det beställer du via support@rule.se. I det här exemplet har vi valt har vi valt “GOOD” som svarsord. När du har beställt ett svarsord och fått det uppsatt, så följer du stegen nedan för att sätta upp en struktur för inkommande SMS. 

 Gå till dashboard och klicka på  "pilen vid ditt företagsnamn" uppe i det högra hörnet, för att komma till en drop-down meny

 Klicka på "Inställningar" i drop-down menyn 

Scrolla ner tills du kommer till vyn för "Textmeddelanden"

1. Klicka på  "välj taggar" för att välja vilken tagg kundens meddelande ska kopplas till. Läs mer om taggar!
2.  Klicka sedan på  "välj fält" eller "lägg till email" för att bestämma vilket medlemsfält kunden ska kopplas till. Läs mer om medlemsfält!

När du har valt strukturen så klickar du i  "spara ändringar"  

Klart! Nu har du satt upp en struktur för inkommande SMS.

Skapa SMS-kampanjer

1. Klicka på  "Dashboard" 

2. Klicka på  "Kampanj”

 Klicka på  "Nytt SMS"

Skapa SMSet
1. Ange avsändare (Avsändaren får ej ha mellanslag eller överstiga mer än 11 tecken)
2. Ange mottagare genom att välja  "tagg/filter"
3. Här skriver du själva meddelandet. Notera att antal tecken per SMS-enhet är 160 st. Läs mer om hur man beräknar antal tecken i ett sms!

 För att skicka och/eller schemalägga så klickar du på  "sammanfattning och schemalägg"

Här kan du välja om du vill att kampanjen ska:

1. Klicka här för att det ska sparas i utkast
2. Klicka här om du vill att det ska skickas direkt
3. Klicka här om du vill att det ska schemaläggas

Stoppordet läggs till automatiskt, så du behöver inte addera det.

Grattis! Nu har du skapat din första SMS - kampanj!

Övrig information som är bra att ha koll på: 

  • Automatiska SMS-utskick: För att skicka automatiska SMS-utskick, gör du på samma sätt som vid ett automatiskt email, mer om det kan du läsa i artikeln som handlar om din första marketing automation.
    Enda skillnaden är att du väljer SMS istället för email.
  • Rule kortar ner länkar som ligger med i SMS:et och är över 25 tecken. Vill du ändå ha med hela länken i mailet: ta bort https:// och skriv bara www, men ifall ni har med en egen länk som rule inte har förkortat, så kan man inte spåra klicken i sms'et.
  • Observera att tilläggskostnad tillkommer per skickat SMS (40 öre) och tänk även på att det krävs samtycke för att skicka SMS. För mer tips gällande SMS-marknadsföring se även vår blogg.
  • Hur importerar man telefonnummer i Rule? Importen görs på samma sätt som vid en vanlig medlemsimport, antingen via filuppladdning eller API. För att Rule ska kunna läsa in mobilnummer smidigt vid import skall numret skrivas i landskodsformat, dvs exempelvis +4673867xxx. (46 för Sverige och att man tar bort 0)

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss