SMS - FAQ

I den här artikeln kommer vi gå igenom vanliga frågor gällande SMS. Om du fortfarande inte får svar på dina frågor kan du kontakta support

Vi kommer att gå genom följande:

 1. Varför visas inte vissa tecken i SMS-avsändare?
 2. Beräkna antalet tecken i ett SMS
 3. Egna kortlänkar i SMS
 4. Hur får jag in ett medlemsfält i SMS?
 5. Kan jag skicka förhandsgranskning i SMS?
 6. Hur fungerar länkar i SMS?

1. Varför visas inte vissa tecken i SMS-avsändare?

Anledningen till att vissa tecken inte visas i SMS-avsändare trots att det syns i Rule beror på en begränsning i funktionalitet hos telefonoperatörerna. Det kallas för Alfanumerisk avsändare vilket är ett samlingsnamn på bokstäverna i alfabetet A-Z och siffrorna 0-9.

2. Beräkna antalet tecken i ett SMS

En SMS-enhet består av 160 tecken 

 • Det avser "normala tecken", eller så kallade standardtecken (läs mer nedan) 
 • Du kan skicka flera SMS-enheter i en följd och betalar en fast kostnad per enhet 
 • I Rule skickar du upp till sex enheter i en följd, vilket motsvarar 800 tecken
 • Specialtecken som emojis och andra exotiska bokstäver förbrukar fler antal tecken än vad standardtecknen gör, så detta har vi valt bort. 
 • Länkar som ligger med i SMS:et är klickbara – det gäller i såväl Android som iPhone.
 • Exempel på SMS med klickbar länk i Android:

Teckenomvandling

När du skapar upp ett SMS med icke standardtecken så kommer Rule att göra om dessa tecken till GSM-7 standard. Ett exempel på tecken som omvandlas är om du skriver tecknet "⦅" då kommer Rule göra om tecknet till "(". Denna funktionalitet hjälper dig med att dina SMS inte blir för långa med onödiga tecken. Det kan dock finnas tecken i vår referenslista som vi inte gör om. Därför är det bra att använda standardtecken när man skickar SMS med Rule.  

När du använder specialtecken som kyrilliska alfabetet, kinesiska tecken etc så finns en risk att varje specialtecken motsvarar flera tecken och gör att de 160 tecken du har per SMS-enhet snabbare går åt. (  Du kan, som nämnts ovan, skicka flera SMS-enheter á 160 tecken på samma gång – då ser meddelandet ut som ett SMS när det landar hos mottagaren, men eftersom du betalar per enhet så kan detta vara bra att tänka på innan du skickar…)

Här ser ni en förklaring vilka tecken och hur vi omvandlar dom

Exempel: För det första kyrilliska tecken du skriver i ditt meddelande går det åt 92 tecken av ditt SMS. Följande kyrilliska tecken motsvarar dock endast ett standardtecken vardera. Enligt den logiken skulle det ryska ordet för fred (мир) förbruka 94 av dina 160 tecken i din SMS-enhet. 

3. Egna kortlänkar i SMS

Eftersom ett SMS debiteras per 160 tecken, så kortar Rule ner länkar som ligger med i SMS:et och är över 25 tecken, de får då en kortlänk av oss. Men det finns möjlighet att sätta upp egna kortlänkar, så att länkarna får er egen domän istället.

I vissa fall ger detta även fler klick då vissa anser att de ser säkrare ut. 

Uppsättningen har en engångskostnad.

Alternativ 1. Med Cloudflare

Hostar ni er domän hos Cloudflare så är det bara att följa stegen nedan:

Logga in på er DNS hanterare och välj det domännamn som ni vill använda som avsändare.

 1. Klicka på DNS-editor.
 2. Klicka på ”Lägg till Record”.
 • Type: CNAME
 • Name: 'yourdomain.com' (Lägg till er domän eller subdomän här som ni vill använda som en kortlänk. t.ex sms.dindomän.se)
 • Target: 'app.rule.io
 • TTL: Automatisk

Screenshot-2020-01-23-at-09-04-21.png   Kom ihåg att spara er record och dubbelkolla att den är aktiv under era DNS Records.

Om det inte fungerar sätt även SSL till Flexible:

När det är uppsatt hos er, så mailar ni support@rule.se som guidar vidare i nästa steg. 

Alternativ 2. Utan Cloudflare

Hostar ni er domän någon annanstans så är instruktionerna enligt följande:

1. Maila vår support vilken domän som ni vill använda. 
I exemplet nedan använder vi sms.dindomän.se som exempeldomän och Loopia som DNS provider.

2. Ni kommer få ett mail från vår support med ett TXT record/kod som ni behöver för att autenticera kopplingen.  

3. I er DNS lägger ni in följande CNAME som pekar mot   app.rule.io:

4. Ni lägger även in följande  TXT -record _acme-challenge.sms.dindomän.se med värdet   koden_som_du_fått_av_vår_support

4. Hur får jag in ett medlemsfält i SMS?

När du skapar ett SMS och vill skicka med ett medlemsfält – för att budskapet ska bli unikt hos mottagaren, exempelvis en rabattkod – så rekommenderar vi att du först skriver meddelandet i en mailkampanj.

Gå till Ny kampanj och klicka på E-post. Skriv ditt meddelande där:

Från drop down-menyn Medlemsfält (se ovan) väljer du vilka medlemsfält du vill att din text ska hämta unik information ifrån när SMS:et skickas ut. I detta fall valde vi [CustomField:Subscriber.FirstName]. 

OBSERVERA! Genom att skapa texten i ett mail så läggs medlemsfältet till automatiskt. Genom att slippa skriva in den manuellt undviker du eventuella skrivfel som skulle leda till att fälten inte matchar och således inte hämtar rätt medlemsinformation till meddelandet.

Kopiera sedan texten från mejlet:

… och klistra in i SMS:et:

5. Kan jag skicka förhandsgranskning i SMS?

Du kan skicka en förhandsgranskning av SMS genom att enkelt skicka ett sms till dig själv innan det riktiga utskicket. Du gör det genom att följa dessa enkla steg: 

- Gå till Kampanjer, välj "Ny kampanj" och sedan SMS. 

- Fyll i ditt telefonnummer i "Lägg till nya mottagare" och skapa SMS innehållet. Sedan så skickar du detta SMS till dig som du hade skickat till era mottagare. Då skickas det ett SMS till dig för korrektur och genomgång. innan ni går vidare och skickar kampanjen till alla era medlemmar. 

Ni kan sedan kopiera det skickade SMSet till Utkast för att sedan gå vidare och skicka ut den till alla era medlemmar genom att klicka på denna ikon:

Här kan du läsa mer om Rules SMS-tjänst!

6. Hur fungerar länkar i SMS?

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.