Mallunderlag

Att få till det där snygga och perfekta utskicket är i grunden en enkel sak men på grund av varierande CSS-stöd i olika mailklienter kan det vara bra att vara medveten om en del detaljer. När vi skapar upp mallen åt er, så er vi till att den är responsiv och fungerar bra i alla enheter (desktop, mobil, padda etc). En mall kostar 2500 kr, och en nykundsmall är gratis och ingår i alla betalda abonnemang,  leveranstiden är på en skräddarsydd mall är på ca 10 arbetsdagar.

Underlaget:

Om du vill ha en skräddarsydd mall från oss är det bra om vi får underlaget helst som ett Figma projekt. Det gör att vi kan få ut typsnitt, storlekar och marginaler direkt från underlagen. Eller om ni vill utgå från vår Photoshop mall, då har vi möjlighet att konvertera om underlaget till figma, då tillkommer en kostnad på 1250 kr för att konvertera Photoshop -filen till ett Figma projekt, och underlaget skickar du till support@rule.se. Om det finns några tekniska hinder så återkopplar vi om detta innan vi sätter igång med er mall.

 • Maxbredd mall - 660 px, då fungerar det bäst i alla e-postklienter.
 • Maxbredd bild -  640 px, då fungerar bilden bra med även mindre enheter.
 • Endast vanliga webbtypsnitt som Times New Roman, Arial och Verdana stöds i text. Det går att använda exempelvis Google Fonts men stödet är inte 100%. Läs mer om webbsäkra typsnitt.
 • Eftersom mallarna görs i tabeller är det bra att utgå från ett rutnät/grid, där varje block passar oberoende av blocket ovan eller under.
 • Bakgrundsfärger - använd gärna det istället för bakgrundsbilder, då bakgrundsbilder har begränsat stöd i många e-postklienter.
 • Dark mode - Det finns även möjlighet att ha darkmode i sin mall, detta är ett extra tillägg i mallen.
 • Länkar - Skicka gärna med länkar till era sociala medier om ni vill ha med dessa i mallen.

Justeringar av mallen:

 • Kostnad för justeringar i mallar är 1250 SEK/timme utöver de 2 korrigeringsrundor som man får vid beställning av en ny mall. Samla önskade justeringar i ett dokument och skicka underlaget till oss via support@rule.se så kommer din mall uppdateras inom kort. När en justering gjorts behöver ni öppna upp en ny kampanj för att se dessa.

Bra att tänka på: 

 • Använd gärna GIF för rörliga bilder istället för video. Video har väldigt litet stöd i mailklienterna.
 • Text och bilder som ligger över en annan bild stöds inte rent tekniskt, utan då kan man istället skapa bilden som man vill i t.ex photoshop och ladda upp som en vanlig bild.
 • Ladda helst inte upp för stora bilder, några på 100 kb funkar fint. Om man bara har stora bilder kan det ta tid för e-postklienten att få fram bilderna.
 • Exempelvis mer avancerade css attribut som till exempel border-radius och box-shadow (skuggning) har även det begränsat stöd i e-postklienterna.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss