Din första kampanj

I den här artikeln kommer du att få lära dig hur du skapar kampanjer i Rule. Målet med att skapa kampanjer är att du ska kunna kommunicera smartare och mer personaliserat med dina kunder. Med en rätt kampanj uppsättning kan du nå rätt kunder, i rätt kanal med rätt innehåll och därmed bygga bättre kundrelationer och öka din konvertering. 


När du har läst den här guiden kommer du att ha med dig följande kunskaper: 

  • Hur man skapar en kampanj 
  • Hur man väljer en mall 
  • Hur man redigerar i sin mall 
  • Hur man lägger till taggar och filter kopplat till kampanjen

Följ dessa enkla steg för att skapa en kampanj: 

Klicka på "Kampanjer"


Klicka på  "Ny kampanj" 

Välj "Skapa en kampanj"


Välj sedan vilken mall du vill använda för utskicket

Här bygger du själva utskicket. Du kan enkelt lägga till och ta bort block för att skapa den layout du vill ha.

När du skapat ditt utskick, se till att "Spara" som ligger till höger i vyn!


Nu är det dags att ställa in inställningarna för kampanjen 

1. Om du vill ändra någon avsändarinformation, klicka på "Redigera"
2. Lägg till tagg, segment eller nya mottagare, vill du lära dig mer om skillnaden mellan taggar och segment, gör det här! 
3. Här skriver du Rubriken för kampanjen. Det är den som kommer att synas i ämnesraden i dina mottagares inkorg, så tänk på att ha något som lockar kunden att öppna ditt mail.
4. Här kan du lägga till dina inställningar för UTM-trackingen 

PS. tänk på att klicka på spara i vänstra hörnet emellan åt så att allt ditt innehåll sparas. Dina inställningar eller ändringar sparas inte automatiskt så var nog med att du klickar på spara innan du lämnar sidan. 

Klicka sedan på "Schemalägg"

Här kan du väljer du när din kampanj ska skickas

1. Du kan välja antingen Välj senare och spara meddelandet i utkast, 
2. Skicka nu vilket skickar utskicket direkt.
3. Eller Schemalägg din kampanj till ett specifikt datum och tid.

Voila! Nu har du skapat din första kampanj.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.