Din första kampanj

4 - Rule first campaign. Sub. from Rule Communication on Vimeo.

I den här artikeln kommer du att få lära dig hur du skapar kampanjer i Rule. Målet med att skapa kampanjer är att du ska kunna kommunicera smartare och mer personaliserat med dina kunder. Med en rätt kampanj uppsättning kan du nå rätt kunder, i rätt kanal med rätt innehåll och därmed bygga bättre kundrelationer och öka din konvertering. 


När du har läst den här guiden kommer du att ha med dig följande kunskaper: 

  • Hur man skapar en kampanj 
  • Hur man väljer en mall 
  • Hur man redigerar i sin mall 
  • Hur man lägger till taggar och filter kopplat till kampanjen

Följ dessa enkla steg för att skapa en kampanj: 

1. Klicka på  "Dashboard"

2. Klicka på  "Kampanj"


Klicka på  "nytt mail" 

Välj vilken  mall du vill använda för utskicket


Här bygger du själva utskicket. Du kan enkelt lägga till och ta bort block för att skapa den layout du vill ha.


Nu är det dags att ställa in inställningarna för kampanjen 

1. Börja med att fylla i avsändare
2. Lägg till tagg och/eller filter/segment för att välja mottagare för utskicket.  Läs mer om taggar och filter! 
3. Här skriver du Rubriken för kampanjen. Det är den som kommer att synas i ämnesraden i dina mottagares inkorg, så tänk på att ha något som lockar kunden att öppna ditt mail.
4. Innan du skickar iväg ditt mail, kan det vara bra att förhandsgranska det så att du säkerställer att du har fått med allt och att det ser bra ut. Det gör du genom att skicka mailet till exempelvis, dig själv eller en kollega! 
5. När du är klar med alla stegen klickar du på  "sammanfattning och schemalägg"

Ps. tänk på att klicka på spara i vänstra hörnet emellan åt så att allt ditt innehåll sparas. Dina inställningar eller ändringar sparas inte automatiskt så var nog med att du klickar på spara innan du lämnar sidan. 


Här kan du väljer du när din kampanj ska skickas

1. Du kan välja antingen  "Bestäm senare" och spara i utkast, "Specifik tidpunkt" för att schema lägga utskicket eller "Direkt" för att skicka nu.
2. För att kunna spåra kampanjen fyller du i en UTM kampanj, döp den till något som gör att du känner igen den när du kollar i dina analysverktyg. 
3. Som tredje steg väljer du "spara utkast", "schemalägg" eller "skicka nu". Knappen ändras baserat på vad du valt i steg 1. 

Voila! Nu har du skapat din första kampanj.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss