Dark Mode i mallar

Vilka e-postklinter stödjer darkmode & hur påverkas mallen?

Tips för mallar som visas i darkmode:

  • Er logga och andra komponenter i mallen bör vara anpassade för att fungera med både mörk och ljus bakgrund. Exempel på detta kan vara att använda en logga med transparent bakgrund och vit skugga. 
  • Olika mejlklienter/enheter visar darkmode på olika sätt. Kolla gärna i listan ovanför för mer information om hur designen kan ändras automatiskt.
  • Här kan du få fler tips om mallar för nyhetsbrev!
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss