Darkmode i mallar

Anpassa mallar för darkmode

Nu är det möjligt för er att få era mallar anpassade för darkmode.

Det finns en del fördelar med darkmode som är att det är lite snällare för ögonen och att den reducerar ljusstyrkan på skärmen.

Några viktiga saker att tänka på:

- Ha en anpassad logotyp i er mall, som fungerar både med en mörk och ljus bakgrund. T.ex ha en logotyp med transparent bakgrund och med vit skugga.

- Tänka på att olika e-postklienter visar darkmode på olika sätt.

Vilka e-postklinter stödjer detta?

  • Gmail app (android) - Inverterar delvis
  • Gmail app (iOS) - Inverterar helt
  • Outlook (android) - Inverterar delvis
  • Outlook (iOS) - Inverterat delvis
  • iOS Mail - Inverterar inget
  • Apple Mail - Inverterar inget
  • Outlook 2019 (MacOs) - Inverterar delvis
  • Outlook 2019 (Windows) - Inverterar helt
  • Oulook.com - Inverterar delvis

Om ni vill ha en uppdatering av er befintliga mall, så kan ni beställa detta via support@rule.se, uppdateringen kostar en utvecklingstimma och en helt ny mall med standard darkmode kostar 1250 kr.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss