Bilder - FAQ

I denna artikel kommer vi gå igenom vanliga frågor om bilder och bildbanken. Om du inte får svar på dina frågor kan du höra av dig till support@rule.se

Vi kommer att gå igenom följande:
 1. Vilket typsnitt och bildformat accepteras i Rule?
 2. Hur får jag fram min bild-URL?
 3. Vilka filformat accepteras i Rule?
 4. Infoga företagslogotyp
 5. Om jag tar bort en bild ut bildbanken, påverkas utskick som har den bilden?
 6. Varför blir bilderna ojämna i höjd när man drar in bilder från en webbsida?
 7. Vad menas med ALT-text?

1. Vilka typsnitt och bildformat accepteras i Rule?

 En bra sak att komma ihåg är att alla email-klienter inte stödjer alla typer av fonter. När man jobbar i Rule appen i kampanj-editor visas alltid en fallback/web-safe font och för att se externa typsnittet (det valfria typsnittet). 

Typsnitt:

 • Det går bra att lägga till valfritt typsnitt i sina mallar. 
 • Det är dock viktigt att veta att det är begränsat stöd för typsnitt som inte är webbsäkra. Det är endast "vanliga" webbtypsnitt som Times New Roman, Arial och Verdana som stöds fullt i text. Läs mer om vad som räknas som webbsäkra typsnitt här.
 • Det går att använda externa typsnitt som exempelvis Google Fonts men stödet är inte 100% så i vissa klienter som Gmail och Outlook kommer det att visas en fall-back font som är webbsäker. Vi behöver då alltså både att ni bifogar externa typsnittet ni vill ska användas i mallen och specificera vilken fall-back font ni vill ska visas vid icke-stöd.

Bildformat och storlek

Bildformat för grafik som kan användas i Rule är: JPG, PNG, GIF. 

 • Maxhöjd för bilder är 2000 px. Över detta beskärs bilden.
 • För att bilden ska bli responsiv/högupplöst på en retinaskärm, behöver den sparas i dubbla filformatet. T.ex., vill man att en bild ska vara 200 px bred i nyhetsbrevet, ska man spara (eller beskära) den till 400 px bred.
 • Bilden får inte väga mer än 2 Mb. Gärna mindre! Komprimera gärna bilden, du kan tex använda animately.co för att ta ner storleken på animerade GIF:ar
 • Värt att nämna är att du genom att dubbelklicka på bild-blocket kommer till Bildegenskaper där du kan lägga in URL till en animerad bildfil som är större än 2 Mb. Eftersom mailet "streamar" bilden från en extern URL-adress istället för att den ligger direkt i mailet så finns ingen storleksgräns.

Rörliga bilder

 • Vi har stöd för rörliga bilder i utskick och vi stödjer bildformat som: *.gif, *.png, *.jpg

2. Hur får jag fram min bild-URL?

Ibland behöver du länken till din bild. Bland annat när du ska lägga in en bild i Gmail Promotions Tab. Och här förklarar vi hur du hittar en bild-URL i Rule.

1. Gå till ett bildblock i en kampanj där bilden ligger som du vill ha URL:n till:

2. Dubbelklicka på bilden och redigeringsrutan visas. I den hittar du den URL som du söker och som du kan kopiera:

3. Vilka filformat accepteras i Rule?

Accepterade filformat för import av medlemmar är: XLS och CSV

Filformat för grafik som kan användas i kampanjer är:  JPG, PNG, GIF. 

E-post som format stödjer inte uppspelning av video.
 Vårt tips är att länka videon. Man kan då lägga in första bilden från videon i brevet, med en länk till videon i exempelvis Youtube. Läs mer om hantering av video i nyhetsbrev i vår blogg.

4. Infoga företagslogotyp

För att lägga till företagsloggan till exempel högst upp i ditt nyhetsbrev klickar du på önskat block högst upp i mallen. Om mallen du arbetar i inte har det önskade blocket väljer du att infoga ett block.

 • För att infoga ett block väljer du önskat block från höger sida, exempelvis "3. Bild Kolumn" och drar blocket till önskad position.

 • Du drar sedan in bildfilen/loggan in i det önskade blocket. Om du önskar att ändra storleken på loggan, dubbelklíckar du på loggan och sedan kan du enkelt skriva in de önskade dimensionerna. 

5. Om jag tar bort en bild ur bildbanken, påverkas utskick som har den bilden?

Nej, Rule raderar ingen data så tidigare utskick med bilden i sig kommer inte att påverkas. Väljer ni att ta bort bilder från Bildbanken så kommer alltså inte tidigare kampanjer att påverkas av detta.

6. Varför blir bilderna ojämna i höjd när man drar in bilder från en webbsida?'

När olika bilder dras in från en webbsida till olika block som ligger bredvid varandra (exempelvis 3 column block) kan det hända att bilderna blir olika i höjd, vilket medför att layouten blir ojämn och textsektioner hamnar högre eller längre ned från varann. 

Detta beror på att bilderna är av olika storlek i på webbsidan, vilket då resulterar i att höjden inte alltid blir lika. För att jämna till bilderna i blocken, följ informationen nedan.

 • Här kan vi se att höger bild har högre höjd än de andra två. Vi kan då dubbelklicka på den bild som representerar den höjd vi vill att samtliga bilder ska vara satt till:

 • Genom att dubbelklicka öppnar du en vy där du kan se bildegenskaperna. Här kan vi exempelvis se att måttet är satt är 200 i bredd och 145 i höjd:

 • Dubbelklicka sedan på de övriga bilderna och ändra till önskad höjd, så att samtliga bilder bredvid varandra matchas. Resultat:

7. Vad menas med ALT-text?

Ibland renderas inte e-postbilder på rätt sätt. Detta är speciellt fallet på smala skärmar som mobil och padda. Med en ALT-text som kort beskriver varje bild kan du iallafall förmedla tanken bakom bilden till de som inte kan se bilden. En annan positiv attribut med att använda sig av ALT-text på bilder är att det ökar leveransbarheten och minskar chansen att ett mail ska hamna i spam, speciellt för Gmail. Det är helt klart värt att lägga lite extra tid på att fylla i detta fält när du jobbar med bilder i Rule content editor.

För att lägga till alternativ-text på bilder:

- Dubbelklicka på bildblocket du önskar lägga till alt-text på och i fältet där det står alternativ text ändrar du vill valfri text och tar bort  Image som står i fältet per default.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.