Integrera Abicart med Rule

Om integrationen

Med Abicart integrerat till Rule kan du samla in orderhistorik, kund-, produkt- och beteendedata vilket ger dig insikter för segmenterad, personaliserad, automatiserad och datadriven kommunikation.

Installation

Första steget är att koppla din E-handel till Rule i Abicart. 

1. Logga in på Abicart

2. Under Settings väljer du Appar och Rule

3. Under API Key klistrar du in API nyckeln du genererade i Rule i tidigare steg. Du kan hitta din Rule API nyckel på Rules utvecklingssidan: https://app.rule.io/v5/#/app/settings/developer

4. Aktivera integrationen

När integrationen är aktiv så kan man ändra inställningarna på hur och när data ska skickas över till Rule. Vi rekommenderar att ha följande inställningar under "Account settings". 

5. Logga in i Rule och se till att 

Om man bockar i "Export all customers" så skickas alla befintliga kunder i Abicart över till Rule samt alla historiska ordrar.

5. Logga

Nu när du är klar med dina inställningar, logga in på ditt Rulekonto och säkerställ att dina medlemmar har kommit över från Abicart. Det kan ta någon minut innan all data har kommit över. Läs mer om uppsättningen av integration hos Abicart

Användning

Abicart Händelser

Tagg i Rule Beskrivning Data som skickas till Rule
CartInPrgress När en eller flera varor har lagts i varukorgen och ännu inte slutfört ordern Subscriber & Cart Data
OrderCompleted När ordern är genomförd i e-handeln Subscriber & Order Data
OrderShipped När en order är skickad Subscriber & Order Data
RefundCompleted
När en produkt har returnerats Subscriber & Order Data
Newsletter Kund har klickat i att de vill ha nyhetsbrev via hemsidan eller kryssat att de vill ha nyhetsbrev i checkout-flödet  -
Abicart Sätts på alla subscribers som är relaterade till Abicart
                    -
Automationer för e-handel

När E-handelsplattformen är kopplad till Rule så kan man sätta upp automationer på på eventen ovan. I denna artikel har vi beskrivit vanliga automationer för E-handel

Datafält som skickas till Rule

Subscriber.Source - Sätts alltid till Abicart
Subscriber.FirstName - Kundens förnamn
Subscriber.LastName - Kundens efternamn
Subscriber.Address1 - Adressrad 1
Subscriber.Address2 - Adressrad 2
Subscriber.Country - Land
Subscriber.City - Stad
Subscriber.Zipcode - Postnummer
Subscriber.Company - Företag (för företagskunder)
Subscriber.OrgType - Sätts till Company för företagskunder och Person för övriga kunder
Subscriber.OrgNr - Kundens organisationssnummer (om sådant finns)
Subscriber.VatNr - Kundens momsregisteringsnummer (om sådant finns)

Endast för OrderCompleted

Order.Number - Ordernummer i Abicart
Order.WebshopId - ID på utiken i QAbicart
Order.WebshopName - Namn på butiken i Abicart
Order.Currency - Valutakod (exempelvis SEK)
Order.Date - Orderdatum
Order.BillingName
Order.BillingCompany
Order.BillingAddress1
Order.BillingAddress2
Order.BillingZip
Order.BillingCity
Order.BillingCountryCode
Order.ShippingName
Order.ShippingAddress1
Order.ShippingAddress2
Order.ShippingZip
Order.ShippingCity
Order.ShippingCountryCode
Order.TotalPrice - Summa exklusive moms
Order.TotalTax - Moms
Order.TotalWeight - Vikt på hela ordern
Order.ProductCount - Totalt antal beställda produkter
Order.Products - Json-data med alla orderrader
Order.Brands
Order.Names
Order.SKUs
Order.Variations
Order.PriceIncludingVat
Order.ArticleGroups

Köp som inte gått igenom

Cart.Number - Ordernummer i Abicart
Cart.WebshopId - ID på utiken i QAbicart
Cart.WebshopName - Namn på butiken i Abicart
Cart.Currency - Valutakod (exempelvis SEK)
Cart.Date - Orderdatum
Cart.BillingName
Cart.BillingCompany
Cart.BillingAddress1
Cart.BillingAddress2
Cart.BillingZip
Cart.BillingCity
Cart.BillingCountryCode
Cart.ShippingName
Cart.ShippingAddress1
Cart.ShippingAddress2
Cart.ShippingZip
Cart.ShippingCity
Cart.ShippingCountryCode
Cart.TotalPrice - Summa exklusive moms
Cart.TotalTax - Moms
Cart.TotalWeight - Vikt på hela ordern
Cart.ProductCount - Totalt antal beställda produkter
Cart.Products - Json-data med alla orderrader
Cart.BrandsOrder.Names
Cart.SKUs
Cart.Variations


Taggar på medlemmar

När medlemmarna skapas upp i Rule från Abicart sätts olika taggar. Det bestäms av vilka medlemsgrupper som är kopplat på varje medlem. Det syns under kundkortet i Abicart. Exemplet nedan har grupperna "B2C" och "Gold Member" Och då skapas dessa taggar upp i Rule på medlemmar som har grupperna kopplade i Abicart. Skulle medlemmen även bokat i rutan "Newsletter" kommer även denna taggen sättas på medlemmen. 


Fastnade du på något steg? Kontakta oss på support@rule.se så hjälper vi dig gärna vidare!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.