Hur du använder din Custom Super Template

I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur du kan göra enkla ändringar och styling i mallen som heter "Custom Super Template", men du kan även göra dessa ändringar i dina andra mallar. Vi rekommenderar att du börjar med att sätta upp din Brand Style innan du läser denna artikel, om du ska använda "Custom Super Template" som din mall.

Vi kommer att gå igenom följande:

 1. Lägg till en knapp
 2. Ta bort ett block, flytta upp/ner eller lägg till ett likadant
 3. Hur kan du dra in innehåll från din hemsida
 4. Länkar
 5. Vad är avancerad inställningar? (som inte är avancerade)
 6. Ändra färg på "Rate your experience" blocket

1. Lägg till en knapp

Om du vill ändra färg på alla knappar rekommenderar vi att du ändrar det inne i Brand Style. Sedan finns det en "Simple Button" du kan använda dig utav. 

Notera att du gör detta inne i Kampanjer, Automationer eller Journey Builder

Det finns en "knapp-ikon" i editorn som du alltid kan använda dig utav. Den är inringa uppe till höger, klicka på den!

Då får du upp denna vyn. Här bestämmer du hur knappen ska se ut.

 1. Välj text på knappen
 2. Lägg in din URL
 3. Välj "Font Size", alltså hur stor text du önskar
 4. Välj "Border Radius", det menas hur rundade hörn du vill ha på knappen
 5. Välj "Bakgrundsfärg" på knappen
 6. Klicka "OK" när du är klar

Som du ser hamnar knappen där. Om du vill ändra textfärg eller fetmarkera texten osv, kan du göra det där uppe i editorn som är inringad. Klart!

2. Ta bort ett block, flytta upp/ner, eller lägg till ett likadant

Klicka på det önskade block du vill ta bort, flytta upp/ner, eller lägga till ett likadant

Notera att du gör detta inne i Kampanjer eller Automationer 

 1. Om du klickar här lägger du till ett likadant block som du markerat
 2. Om du klickar här tar du bort hela det markerade blocket
 3. Om du klickar på pilen upp, flyttar du upp blocket, och kan klicka upp så många gånger du vill tills du tycker att det ligger på rätt plats. Likadant om du vill flytta ner

3. Hur kan du dra in innehåll från din hemsida

Med hjälp av Open Graph meta-taggar kan du kontrollera vad som hämtas upp från din hemsida när en viss länk placeras i ett block när du skapar dina utskick. Open Graph funktionen i Rule bygger på samma logik som när du delar en länk i sociala medier och vill ha kontroll över hur innehållet från länken ska visas. För att Open Graph drag and drop ska fungera så krävs det att hemsidan har stöd för OG och att attributerna för bild, länk och text lagts in för att vi ska kunna fånga upp dessa. 

Detta kan ni kolla upp med er webbansvarige. Så länge som stödet finns på er hemsida så kan ni använda funktionen i era kampanjer.

Notera att du gör detta inne i Kampanjer eller Automationer

Och drar in det på detta sätt:

Notera att man drar in länken genom att klicka och hålla in hänglåset som på klippet nedan.

4. Länkar

Man gör egentligen på samma sätt vart man än vill länka, men om du vill få lite mer kunskap kan du hitta fler svar på dina frågor i artikeln Länkar - FAQ

Notera att du gör detta inne i Kampanjer, Automationer eller Journey Builder

Tillvägagångssätt: 

Markera det du vill länka, och klicka sedan på ikonen som är inringad på bilden.

Då får du uppe denna vyn, i fältet "URL", lägger du in din URL. Sedan "OK", efter det har du en länk i ditt utskick

Du kan även välja att länka till en mailadress, så när en kund/medlem klickar på länken så får denna upp ett mail som de sedan kan skicka iväg.

 1. Välj "Länktyp" till "E-post"
 2. Skriv in mailadressen du vill länka till
 3. Du kan förbestämma en ämnesrad till kunden, exempelvis i detta fall "Jag vill boka en demo", samma med fältet under, kan du välja ett förbestämt början av mailet för att underlätta för kunden. Du kan välja att ignorera båda dessa fält. 
 4. Klicka sedan "OK" så har du nu länkat till en mailadress!

5. Vad är "Avancerade inställningar" (som inte är avancerade)

Genom att klicka på knappen   Avancerade inställningar så ges man möjligheten att ändra några förinställda inställningar manuellt. Genom att aktivera inställningarna så kan man ändra följande: 

Notera att du gör detta inne i Kampanjer och Automationer 

 • Understrukna länkar. Det är för inställt att de inte ska vara understrukna, men man kan ändra genom att markera "Ja" eller "Nej". 
 • Globala länkfärger innebär att man manuellt kan ange färgkoder efter önskemål, för att matcha sin grafiska profil. 
 • Layout för bilder - tar bort marginaler runt bilder i bland annat Gmail.

Klicka på "Avancerade inställningar" som ligger på höger sida

Sen väljer du de inställningar som du önskas göra.

6. Ändra färg på "Rate your experience" blocket

Notera att du gör detta inne i Kampanjer och Automationer 

Tillvägagångssätt:

Börja med att markera alla stjärnorna eller de du vill ska byta färg

 1. Klicka sedan på den inringade ikonen
 2. Du kan välja de färger som syns eller klicka på "Fler färger.."

Då får du upp denna vyn.

 1. Skriv din färgkod här
 2. Klicka sedan "OK" för att spara

Klart!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.