Länkar - FAQ

I denna artikel kommer vi gå igenom vanliga frågor om länkar. Om du fortfarande känner att du inte får svar av dina frågor kan du kontakta support@rule.se.

Vi kommer att gå igenom följande:

 1. Hur gör jag länkar i text/bild i nyhetsbrev?
 2. Hur ändrar jag färg på länkar?
 3. Hur får jag ut en lista på de som klickat på en specifik länk?
 4. Varför fungerar inte länken?
 5. Länkarna är understrukna per automatik, kan jag ändra det?

1. Hur gör jag länkar i text/bild i nyhetsbrev

För att länka text eller bild markerar du textavsnittet eller bild, sedan klickar du på länk-ikonen för att lägga till din URL 

 1. Markera textavsnitt
 2. Klicka på "Länk-ikonen"

 1. Här lägger du in länken
 2. Sedan "OK"

2. Hur ändrar jag färg på länkar?

Du kan ändra en specifik länk, eller ställa in så att alla dina länkar i samma mail blir samma färg automatisk.

Alla länkar

Klicka på "Avancerade inställningar"

Sedan väljer du vilken färg du vill ha i "Globala länkfäger"

En länk
 1. Markera din länk
 2. Klicka på denna ikon för att kunna välja färg
 3. Välj din färg, du kan även klicka på "Fler färger" så kan du skriva in hexkod på den färg du önskar

3. Hur får jag ut en lista på de som klickat på en specifik länk?

 • Gå till menyn för Kampanjer för att välja den aktuella kampanjen du analyserar
 • Klicka på ikonen för statistik på den aktuella kampanjen. 

 • När statistiken för kampanjen visas så klicka på knappen Exportera som visas till höger strax under grafiken. 

 • I nästa steg så väljer du om mellan alternativen för ditt exporturval via alternativen "Har" eller "Har inte " och väljer mellan alternativen i menyn, bl.a klicka på någon länk i kampanjen. Se stegen 1-3 nedan: 

1) Välj urval att exportera: 

 2) Ange den aktuella länken: 

3) Valt exporturval, vald länk med alternativet att exportera resultatet till fil. (Man kan även växla till att exportera till en tagg.)

 • Klicka slutligen på Exportera för att få ut de som klickat på länken i ett separat Excel-blad. 

4. Varför fungerar inte länken?

Att tänka på vid misstänkt fel-fungerande länkar i nyhetsbrevet: 

 • Om man upplever att länkar, text och/eller bild, inte fungerar som tänkt så gå tillbaka till den aktuella kampanjen för att först kontrollera att adressen är korrekt stavad. 
 • Notera att länken endast kan innehålla en adress. Ibland när det går fort i arbetet så kan t.ex. en extra trackingadress smyga in sig innan själva URL-adressen vilket gör att adressen inte fungerar när utskicket går live. 
 • För att länkarnas spårning ska fungera så måste man ange länkens protokoll, dvs "http://" eller "https://" innan resten av adressen. 

5. Länkarna är understrukna per automatik, kan jag ändra det?

Såklart kan du själv avgöra om länkarna ska vara understrukna eller ej. Följ stegen nedan: 

Inne i kampanjen du jobbar på, på höger sida kan du välja "Avancerade inställningar"

Per automatik blir det understrykning av länkar, boka av den och spara!

Har du inte kommit igång med nyhetsbrev än? Här kan du läsa om att börja skicka nyhetsbrev!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.