Ställ in automationer med Yotpo

Den här artikeln går igenom hur man ställer in några vanligt förekommande automationer för Rules integration med Yotpo. Dessa instruktioner förutsätter att du redan har konfigurerat Yotpo Loyalty-integration med Rule. Du kan hitta mer information om Yotpo-integrationen för Rule här.

Obs: Om taggen inte finns ännu (d.v.s. i de fall som händelsen har inte utlösts), kan du skapa taggen manuellt så att du kan ställa in automationerna innan integrationen används. I Rule-appen, navigera till sidan Taggar och Filter och klicka på "Ny tagg". Under fältet Namn anger du namnet på händelsetaggen som du vill skapa. Observera att taggnamnet måste vara detsamma som taggen som används av integrationen, vilket finns i Yotpo-integreringsdokumentationen.

Referral Link Share

Händelsen Referral Link Share utlöses när en befintlig kund värvar någon som ännu inte är medlem.

När du skapar automationen väljer du "ReferralLinkShare" som triggertagg.

Du kan använda fälten från händelsen Referral Link Share för att bygga ett värvningsmail, som i exemplet nedan:

Följande fält sparas för denna händelse och kan användas i e-postmallarna:

Yotpo.ReferredByEmail
Yotpo.ReferredByFirstName 
Yotpo.ReferredByLastName 
Yotpo.ReferredByReferralLink

Referral Completed

När en värvning har slutförts utlöses händelsen Referral Completed för den ursprungliga värvaren. Denna automation kommer att använda triggertaggen som heter "ReferralCompleted"..

Med hjälp av de tillgängliga fälten kan du meddela kunden om vem de värvade, samt hur många poäng som gavs för just den värvningen. Se nedan för ett mall-exempel:

Följande fält är tillgängliga för denna händelse:

Subscriber.FirstName
Subscriber.LastName 
Yotpo.TotalSpendCents 
Yotpo.TotalPurchases 
Yotpo.LastPurchaseAt (datetime) 
Yotpo.PerksRedeemed 
Yotpo.PointsEarned 
Yotpo.PointsBalance 
Yotpo.PointsExpireAt (datetime) 
Yotpo.LastSeenAt (datetime)
  
Yotpo.PerkID 
Yotpo.PerkCampaignID 
Yotpo.PerkRewardPoints 
Yotpo.PerkHistoryTitle  
Yotpo.ReferredToEmail 
Yotpo.ReferredToFirstName 
Yotpo.ReferredToLastName

VIP Tier Earned

Denna händelse utlöses när kunden har fått en VIP-nivå i Yotpo-plattformen. För denna automation bör du använda triggertaggen "TierEarned".

I e-postmallen kan du meddela kunden om deras gamla och nya nivå, samt de poäng som var den utlösande faktorn till nya nivån.

Följande fält uppdateras för denna händelse:

Subscriber.FirstName
Subscriber.LastName 
Yotpo.TotalSpendCents 
Yotpo.TotalPurchases 
Yotpo.LastPurchaseAt (datetime) 
Yotpo.PerksRedeemed 
Yotpo.PointsEarned 
Yotpo.PointsBalance 
Yotpo.PointsExpireAt (datetime) 
Yotpo.LastSeenAt (datetime)  

Yotpo.NewTierID 
Yotpo.NewTierName 
Yotpo.NewTierDescription 
Yotpo.NewTierPointsEarned 
Yotpo.NewTierAmountSpentCents 
Yotpo.NewTierPurchasesMade 
Yotpo.NewTierPointsMultiplier 
Yotpo.NewTierRank 
Yotpo.OldTierID 
Yotpo.OldTierName 
Yotpo.OldTierDescription 
Yotpo.OldTierPointsEarned 
Yotpo.OldTierAmountSpentCents 
Yotpo.OldTierPurchasesMade 
Yotpo.OldTierPointsMultiplier 
Yotpo.OldTierRank

Birthday

Du kan skicka ett Grattis-meddelande som e-post eller SMS till en prenumerant om deras födelsedag har fångats genom Yotpo.

Obs: Det finns två webhook-händelser relaterade till en kunds födelsedag från Yotpo. Den första är Birthday webhook, som utlöses på den faktiska dagen för kundens födelsedag kl. 13 UTC. Denna webhooken innehåller förmånsdata, som behövs för att inkludera belöningsinformation i e-postmeddelandet. Den andra webhooken är Birthday Captured webhook, som bara sparar kundens födelsedatum. Dessa instruktioner går före den första webhooken, men om du vill använda triggern baserat på kundens födelsedatum kan du läsa vidare på artikeln här för att ställa in årliga triggers

Skapa en ny automatisering som utlöses med taggen "Birthday".

Nedan är en exempelmall som använder några av de tillgängliga fälten från denna händelse. Du kan meddela kunden om eventuella belöningar som ges till dem på deras födelsedag.

Se nedan för en lista över fält som är tillgängliga för denna händelse:

Subscriber.FirstName
Subscriber.LastName 
Yotpo.TotalSpendCents 
Yotpo.TotalPurchases 
Yotpo.LastPurchaseAt (datetime) 
Yotpo.PerksRedeemed 
Yotpo.PointsEarned 
Yotpo.PointsBalance 
Yotpo.PointsExpireAt (datetime) 
Yotpo.LastSeenAt (datetime)  

Yotpo.RedemptionRewardText 
Yotpo.RedemptionName 
Yotpo.RedemptionDescription 
Yotpo.RedemptionAmount 
 
Yotpo.PerkID 
Yotpo.PerkCampaignID 
Yotpo.PerkRewardPoints 
Yotpo.PerkHistoryTitle
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.