Vad är bra att tänka på innan jag importerar min fil med medlemmar?

Medlemsimporten i Rule är består av några få moment och inom kort så har du medlemmarna på plats och kan börja kommunicera till dem. Följ övergripande beskrivningen nedan. 

För att få in medlemmarna i Rule så gå till Medlemmar och klicka på knappen Importera. Därefter väljer du din fil och klicka på Starta import för att gå vidare. Notera att accepterade filformat är Excel och CSV och filerna ska vara korrekt formaterade. Nedan listar vi fler punkter som är bra att tänka på när du förbereder din fil. 

  • Filen ska vara rätt formaterad. Kontrollera hur den ser ut där du exporterar den ifrån. Kolumnerna ska ha en titel (som sen kommer matchas i Rule) och endast innehålla den informationen som ska vara där utan onödiga tecken som kan försvåra inläsningen. 
  • Observera att medlemsfältens attribut (t.ex. förnamn, postnummer etc.) fördelaktigast skapas innan importen. Det gör man via Medlemmar > Grupper och medlemsfält. Excel-kolumnerna kommer sedan automatiskt kopplas mot skapade medlemsfält i Rule. ! Medlemsfält för e-post och mobilnummer behöver inte skapas, Rule läser av det per automatik ! 
  • Innehållet ska endast ligga första bladet i Excel-arket. 

För ett stort antal mottagare rekommenderar vi att importera en fil. Och för ett fåtal mottagare kan man skriva in adresserna manuellt. Vid import så kan man antingen skapa ny tagg eller addera medlemmar till en redan befintlig.

Vid eventuella problem med filimporten kontakta  support@rule.se och bifoga aktuell fil. 

Mvh Team Rule

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss