Vad är bra att tänka på innan jag importerar min fil med medlemmar?

Medlemsimporten i Rule består av några få moment och inom kort så har du medlemmarna på plats och kan börja kommunicera till dem. Följ övergripande beskrivning nedan. 

För att få in medlemmarna i Rule så gå till Medlemmar och klicka på knappen Importera. Därefter väljer du din fil och klickar på Starta import för att gå vidare. (Notera att accepterade filformat är Excel och CSV och filerna ska vara korrekt formaterade. Nedan listar vi fler punkter som är bra att tänka på när du förbereder din fil.) 

  • Filen ska vara rätt formaterad. Kontrollera hur den ser ut där du exporterar den ifrån. Kolumnerna ska ha en titel (som sen kommer att matchas i Rule) och endast innehålla den information som ska vara där; utan onödiga tecken som kan försvåra inläsningen. 
  • Medlemsfältens attribut (t.ex. förnamn, postnummer etc.) skapas med fördel innan importen. Det gör du via Medlemmar > Grupper och medlemsfält. (Här kan du läsa mer om vad ett medlemsfält är.
  • Excel-kolumnerna kommer sedan automatiskt att kopplas mot skapade medlemsfält i Rule. OBSERVERA: Medlemsfält för e-post och mobilnummer behöver inte skapas, Rule läser av de fälten per automatik! 
  • Innehållet ska endast ligga i Excel-arkets första blad. 

För ett stort antal mottagare rekommenderar vi att importera en fil. Och för ett fåtal mottagare kan man skriva in adresserna manuellt. Vid import så kan man antingen skapa en ny tagg eller addera medlemmar till en redan befintlig.

Vid eventuella problem med filimporten kontakta support@rule.se och bifoga aktuell fil.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.