Mailkampanjer via API

I den här artikeln kommer vi gå igenom kampanjutskick via API-anrop och vad som krävs för att skicka dessa.

API anrop för att skapa utskick är inte det vanligaste att använda utan vi rekommenderar att man använder sig utav vår kampanjredigerare och skapar utskick via denna. Om man ändå vill skicka kampanjer via API-anrop så är det viktigt att förstå hur man skapar dessa samt alla delar som behöver finnas på plats för att det ska fungera.

Korrekt teknisk implementering och användning är viktigt för att dessa typer av utskick ska fungera, det är inte något vi tar ansvar för utan hänvisar då till dessa riktlinjer. 

API dokumentation

Ni kan se hur ni kallar till block i mallen för att bygga innehållet i utskicket i vår API dokumentation:

https://apidoc.rule.se/#transactions-send-transaction-post

Mall för API-utskick

För att API-anropen ska kunna få med block och mejldelarna på rätt sätt i kampanjen så behöver man först skapa en mall som fungerar korrekt. Denna kan ni skapa själva genom att följa detta exempel: 

https://drive.google.com/file/d/1QfdzU_fCo_qPSKk9MCwoUuDLngl74kUw/view?usp=sharing

Ni kan beställa en sådan mall av oss enligt er egna design. All information om hur ni beställer mall och hur underlaget bör se ut hittar ni i vår guide Underlag för mallbeställning

Obs! Skriv med i beställningen att det ska vara en API mall. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.