Filter - FAQ

I den här artikeln kommer vi gå igenom vanliga frågor angående filter. Vi rekommenderar att ni börjar att läsa om Filter om ni känner er osäkra på vad det är eller hur man sätter upp ett filter. Om ni har andra frågor eller stöter på problem kan ni höra av er till support@rule.se

Vi kommer att gå igenom följande: 

 1. Hur exkluderar jag ett filter från ett utskick?
 2. Hur man kopierar filter
 3. Filtrerar på spärrade medlemmar
 4. Hur flyttar jag en medlem till ett annat filter? Till ex. annat språkfilter?
 5. Varför stämmer inte antalet medlemmar i filtret
 6. Exkludera medlemmar i filter med specifik tagg
 7. Hur tar jag bort filter från kunder?

1. Hur exkluderar jag ett filter från ett utskick?

För att exkludera tagg eller filter så ska du först skriva ett minustecken innan du anger tagg-namnet. Då blir den aktuella taggen rödmarkerad och medlemmarna i den listan kommer inte få utskicket, oavsett om de finns med i andra taggar. 

Notera att detta måste göras innan ett utskick görs, alltså när exempelvis en kampanj fortfarande ligger som ett utkast eller schemalagt, och kan inte ändras i efterhand.

2. Hur kopierar man filter

Om ni vill kunna kopiera filter som ni redan har, med samma taggar, samma regler, så kan ni göra det på det här viset:

 • Klicka på "Kopiera" inne på det filtret du vill kopiera

När filtret sedan är kopierat och klart, kommer ni finna det kopierade filtret under era filter, med samma namn som det filtret ni kopierat av med ett "copy" på slutet som ni ser på bilden nedan. Ni kan ändra namnet på filtret genom gå in och klicka på namnet och sedan klicka på bocken så sparas det nya namnet på filtret. 

3. Filtrera på spärrade medlemmar

Du kan filtrera på spärrade medlemmar i Rule, detta gör att du får mer information om dina medlemmar och kan se om dessa avregistrerat sig från mailkampanjer, smskampanjer, transaktionella sms och transaktionella mail.

 1. Var inne på "Taggar & Filter" 
 2. Sedan klickar du in dig på "Filter"
 3. Sedan klickar du in dig på det filtret du vill filtrera ut dina spärrade medlemmar

 1. Klicka på "Ny regel"
 2. Sedan väljer du "Spärra"
 3. Väljer "är lika med"
 4. Här väljer du om det är "Mailkampanj" eller "SMS kampanj" du vill filtrerar ut ifrån, eller så kan du välja båda.
 5. Sedan spara du din nya "Regel"
 6. Här kommer du se alla spärrade medlemmar.

4. Hur flyttar jag en medlem till ett annat filter? Till ex. annat spårkfilter?

Om en medlem till ex. önskar att få nyhetsbrevet på engelska istället för svenska, eller om det är någon annan anledning till att ni måste ändra filter på en medlem följer ni informationen nedan:

En spontan frågeställning som kan dyka upp är; "Räcker det med att byta medlemmens språk till engelska? när kunden redan har ett annat språk registrerat". Svaret på den frågan är Ja, det gör det.

 • När ni ändrar medlemmens språk från till ex. svenska till engelska på medlemmens kundkort, dvs på språk så känner systemet av denna ändring och ändrar så att medlemmen tillhör det andra önskade till ex. språkfiltret. 
 • Ett annat exempel är om man till ex. vill ändra landet medlemmen är knuten till via filter måste man importera medlemmen på nytt, med den nya land-datan.
 • Notera att det krävs att filtret ni önskar ändra till är skapat. Läs mer om hur ni skapar filter här.
 • För att sedan se ändringen av filter på önskad medlem måste ni spara filtret på nytt, dvs gå in på filter och taggar och välja det berörda filtret, och klicka på spara. På så sätt uppdateras medlemmens kundkort och ni kan se att medlemmen nu tillhör ett annat filter.

5. Varför stämmer inte antalet medlemmar i filtret?

Filtren i Rule uppdateras hela tiden – i bakgrunden. Men det visas inte alltid i gränssnittet hur många medlemmar som ingår i filtret. Antalet du ser, när du tittar på ett filter, är det antal som det var när den senaste manuella uppdateringen (synkningen) gjordes.

Detta kan ibland skapa osäkerhet: "Är det rimligt att jag har så få kunder i mitt filter?". Men, som ovan nämnt, det som syns i ditt filter i gränssnittet behöver inte stämma överens med hur många medlemmar som verkligen finns i filtret. 

Antalet medlemmar i filtret visas uppdaterat i gränssnittet när:

 • Du skapar ditt filter för första gången
 • Du går in i ett färdigt filter och trycker på Spara (då uppdateras antalet medlemmar)

Antalet medlemmar visas ej i gränssnittet när: 

 • Du gör en kampanj och skickar den till ett filter (då ser du det uppdaterade antalet medlemmar i kampanjsammanställningen i steget innan du trycker på Skicka)
 • Ett API-anrop kommer med en mottagare som matchar en Automation (då läggs omgående den enskilda mottagaren till i filtret men visas ej i gränssnittet)


Du kan alltså vara lugn över att filtren uppdateras som sig bör. Och att du kan, om du vill veta dagens status för ett specifikt filter, gå in på det och trycka på SPARA-knappen – då uppdateras det och du kan se antalet. 

6. Exkludera medlemmar i filter med specifik tagg

En medlem kan finnas i flera taggar samtidigt. Om man t.ex. vill se alla medlemmar som enbart finns i taggen OrderProcessing och inte i OrderCompleted kan man exkludera dessa medlemmar i ett filter. För att göra det skapar man upp ett filter som vanligt. Och så man väljer taggar som filtret ska baseras på i detta fall OrderProcessing, sedan väljer man taggen man ska exkludera. För att göra det skriver man "-" (minus) innan och väljer tagg. 

Resultatet av detta filter visar då enbart medlemmar som endast finns i taggen OrderProcessing och inte i OrderCompleted.

7. Hur tar jag bort filter från kunder?

Man kan inte ta bort filter från enskilda kunder på samma sätt som behörigheten med tagg. 

Orsaken är att filter bygger på regler som grundar sig i medlemsdata på varje kund. Filter skapas utifrån regler styrda av kunders agerande och dess medlemsdata. Se exemplet nedan där filtret är styrt efter genomfört köp (OrderCreated) av klänning vilket gör att kunden får filtret "Dresses" på sig. 

För att justera medlemsdata korrigera kundens information från grunden i er databas. 

För mer information om filter på enskilda kunder så beskriv ditt ärende till support@rule.se så får du hjälp. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.