Webhooks

Vad är Webhooks?

Webhooks används för att automatisera kommunikation mellan applikationer över Internet. Genom att lyssna på händelser på ditt Rule-konto kan du automatisera flöden i dina andra system. 

Webhooks i Rule

Vi kan trigga webhooks på följande händelser i Rule:

  • Transaktioner
  • Kampanjer
  • Medlemmar
  • Importer
  • Preferenser

Att sätta upp Webhooks kan vara komplicerat. Vi rekommenderar att du har någon utvecklingskunskap eller resurser för att kunna installera och ta emot Webhooks korrekt. 

Här finns mer teknisk dokumentation om Webhooks https://www.rule.se/apidoc/#webhooks

Sätt upp Webhooks i Rule

  1. Klicka på “Pilen” i det högra hörnet
  2. Sen på “Inställningar

  1. Klicka på “Utvecklare
  2. Här hittar du vart du ställer in “Webhooks

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.