Switch ändrar valda delar av ditt utskick

Switch är en funktion för att kunna separera avsnitt/erbjudanden i ditt utskick för utvalda segment. Genom att använda funktionen så kan du enkelt välja vilken tagg, filter/segment eller medlemsfält som ska se önskat innehåll. 

Du har Switch installerat i din mall och väljer själv vilka delar av ditt utskick som ska visas för vilka mottagare. Kanske vill du byta ett erbjudande, en rubrik eller en bild. Det som gäller för Switch är att du kan välja antingen filter/segment, tagg eller medlemsfält att basera dina versioner på. Om du väljer att basera Switch på medlemsfält så är det  ett medlemsfält som kan användas. 

Här visar vi hur du går till väga. 

1. Öppna den kampanj som du ska skicka ut:

2. I detta fall vill vi skicka allting i kampanjen lika till alla förutom tre erbjudanden som ändras för några mottagare. Klicka på avdelningens kugghjul och se hur Add Switch dyker upp som val i grön ruta. Välj Add Switch genom att klicka på det gröna fältet: 

3. Nu blir en grön list synlig: 

4. Klicka på den för att få fram följande val: 

5. Nu lägger du in det innehåll som ska visas i det fall ingen annan segmentering väljs. Det vill säga Switchens version 1/1:

Om ni inte vill att det blocket syns för de som inte ingår i segmenteringen så kan ni välja att ta bort det helt genom att klicka på papperskorgen, så syns den bara för de filter/segment/taggar/medlemsfält ni valt i resterande versioner av switchen.

6. Klicka sedan på +-tecknet för att lägga till ett nytt innehållsalternativ:

7. Välj vilken tagg, filter/segment eller medlemsfält som ska få se detta alternativ och ändra till rätt innehåll i denna version 2/2: 

8. Om du vill lägga till fler alternativ så gör du det genom att åter klicka på +-tecknet (och vill du radera ett alternativ klickar du på papperskorgen):

9. Sedan skickar du kampanjen som vanligt.

Ha även i åtanke att om du baserar en Switch på ett Medlemsvärde så behöver de andra alternativen i din Switch baseras på samma värde.

Du kan inte skapa en Switch med t.ex. FirstName i alternativ 1 och Orderdatum i alternativ 2 då dessa båda kan vara falska eller sanna samtidigt;

Då justeras nämligen värdet för båda alternativen;

När du förhandsgranskar behöver du välja en mottagare som matchar switchens segment för att innehållet skall synas i förhandsgranskningen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.