Kampanjskapandet - FAQ

I den här artikeln kommer vi att gå igenom enkla frågor gällandet av uppskapandet av dina kampanjer. Om du fortfarande inte fått svar på dina frågor kan du höra av dig till support@rule.se för att få hjälp

Vi kommer att gå igenom följande:

 1. Hur schemalägger jag ett utskick?
 2. Hur bifogar jag filer/dokument i nyhetsbrev?
 3. Vad är "Text versionen" i rutan under medans du skapar din kampanj?
 4. Skapa knappar i kampanjer?
 5. Vad innebär "Avancerade inställningar"?
 6. Hur skickar jag en förhandsgranskning på mina kampanjer?
 7. Kan jag skicka till enbart ett filter?
 8. Vilka är maxmåtten för nyhetsbrev?
 9. Hur lägger jag till ett medlemsfält i mail?

1. Hur schemalägger jag ett utskick?

Inne i kampanjer finns det en knapp uppe i det högra hörnet som heter "Sammanfattning och schemalägg", klicka där så kommer du få olika alternativ, se bilden nedan.

Du får tre olika alternativ, "Bestäm senare", då sparar du det i utkast, "Direkt", då skickas det när du klickar på knappen, samt "Specifik tidpunkt" då anger du det datum och tid du önskar att kampanjen ska skickas ut. 

2. Hur bifogar jag filer/dokument i nyhetsbrev?

Att bifoga externa filer behövs inte i dina nyhetsbrev. Men det finns två sätt du kan dela med dig av filinformation ändå:

 1. Skapa upp landningssidor och länka i knappar, text och bilder i dina utskick. 
 2. Om du inte har möjlighet att lägga in dina filer/dokument på din egen hemsida/landningssida så kan du lägga dina PDF:er eller andra dokument på exempelvis Google Drive eller i Dropbox och skapa URL-länkar där – som du sedan använder för att länka till text eller bild i ditt utskick.

3. Vad är "Text version" i rutan under medans du skapar din kampanj?

Längst ner i e-postbyggaren finns ett fält för textversionen av den aktuella kampanjen. 

 • Textversion innebär en summering av mailet och är en alternativ läsvy som finns till för de som läser sin e-post i klienter som inte stöder HTML-kod, t.ex Apple Watch.

Vår rekommendation är att ha två till tre meningar som sammanfattar ditt nyhetsbrev, ha också med en länk till att läsa nyhetsbrevet online och att början på nyhetsbrevet är likadant som HTML -versionen. Dessa åtgärder hjälper också till att undvika att hamna i skräpfilter. 

4. Skapa knappar i kampanjer

Man kan enkelt skapa knappar och länka till undersidor etc i samband med att du skapar dina kampanjer. 

 • Gå till epostbyggaren du skapar kampanjens innehåll med bild, text och länkar så har du knappikonen till höger i verktygsfältet i ovankant. Se ikonen som den andra från höger i bilden nedan. 

 • Följande fönster öppnas. Ange text som ska stå i knappen och adressen som knappen ska länkas till. Man kan även justera färg och teckenstorlek efter behov. Skapa knappen genom att klicka på OK.

 • Sen justerar man knappens position i förhållande till sin text. Sätt markören intill knappen och justera med knapparna i verktygsfältet för vänster-, centrerad eller högerställd placering. 

 • Slutresultat kan då se ut som i exemplet nedan:

5. Vad innebär "Avancerade inställningar"?

Genom att klicka på knappen  Avancerade inställningar så ges man möjligheten att ändra några förinställda inställningar manuellt. Genom att aktivera inställningarna så kan man ändra följande: 

 • Understrukna länkar. Det är förinställt att de inte ska vara understrukna men man kan ändra genom att markera "Ja" eller "Nej". 
 • Globala länkfärger innebär att man manuellt kan ange färgkoder efter önskemål för att matcha sin grafiska profil. 
 • Layout för bilder - tar bort marginaler runt bilder i bland annat Gmail. 

Du hittar den funktionen till höger i bild i e-postbyggaren där du skapar nyhetsbrevets innehåll, anger mottagare, rubrik m.m.

6. Hur skickar jag en förhandsgranskning på mina kampanjer?

När du skapar dina kampanjer finns det ett fält där du kan skriva in mailadressen och sedan klicka på "Förhandsgranska" så får du ett mail i dennas inkorg!

7. Kan jag skicka till enbart ett filter?

Ja, man kan välja att skicka till enbart ett (eller flera) filter eller en (eller flera) tagg. 

Notera att ett filter baseras på en tagg, så om du adderar en tagg och ett filter så kan det innebära att filtrets funktion sätts ur spel och alla medlemmarna i tagg och filter får meddelandet. 

8. Vilka är maxmåtten för nyhetsbrev?

De maximala måtten för nyhetsbrevet är 660 x 2000 px. (bredd x höjd) 

Notera att om man exempelvis använder sig av en stor bild för imagemapping med länkar etc. och denna överskrider maxhöjden på 2000px så kommer bilden att klippas. 

9. Hur lägger jag till ett medlemsfält i mail?

Du kan använda dig utav medlemsfält med information direkt i dina nyhetsbrev för ett mer personligt utskick. Se först till att du har önskad medlemsinformation, i exemplet nedan: förnamnet, inläst i Rule som ett medlemsfält. Se efter under Medlemmar>Grupper och medlemsfält.

För att sedan få in det i nyhetsbrevet som önskat, gå till e-postbyggaren där du skapar brevet och anger mottagare etc och sätt markören där förnamnet ska ligga. Gå sedan till övre vänstra hörnet i verktygsfältet och välj Medlemsfält och sök upp förnamn. Se hur detta enkelt görs nedan: 

Då kommer medlemsfältet automatiskt hämta och matcha den informationen. Om en mottagare inte matchar medlemsfältet, till exempel saknar data för förnamn på kundkortet, kommer det att visas tomt för den mottagaren. Det vill säga: då kommer det inte att stå "Hejsan Customfield..." (kommer ej visa customfield/medlemsfälts-koden) 

Användning av medlemsfält i bild-URL:

För att använda sig av personligt anpassade bilder kan man göra på två sätt.

1. Spara hela URL:n till bilden i ett medlemsfält och använd det som URL för bilden, till exempel "http://test.se/eu.jpg" i medlemsfältet "Grupp.bildurl", då använder vi hela medlemsfältet som URL i bildegenskaper. Detta kan då användas för att mottagare som tillhör ett visst segment, till exempel EU ska få en anpassad bild.

2. Eller så kan du styra delar av Bild-URL:n baserat på värdet i ett medlemsfält. Exempelvis så har vi sparat värdet "eu" i medlemsfältet "Address.Country" och då blir bild-URL: http://ip-only.se/eu.jp

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.