Vad är rätt format för mobilnummer i Rule?

För att mobilnummer ska accepteras vid import av medlemmar krävs att det är i rätt format. 

Rätt format är: +467XXXXXXXX 

Gäller det svenska nummer fungerar även formaten, 0046... eller 07...

/Team Rule

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss