Vad innebär studsar? - FAQ

I den här artikeln så kommer vi att gå igenom vad studsar innebär och hur du kan se vad det beror på.

Vi kommer att gå igenom: 

Vad är en studs? 

När du har skickat ut ett mail kommer du efteråt i statistikvyn under  studsar-fliken se en sammanställning av e-postadresser där mailet har studsat, det vill säga inte nått mottagaren. Den mest förekommande orsaken är att ditt mail har blivit stoppat av mottagande server. För att kunna se antal studsar gör du såhär: 

  1. Klicka på "Kampanjer"
  2. Klicka på "Skickade"
  3. Välj kampanj och klicka på ikonen "Översikt"

Då kommer du komma till en vy där du kan välja studsar som val och se antalet studsar för den specifika kampanjen . 
Studsar kategoriseras in i två olika kategorier: Mjuk eller hård studs. 

Mjuk studs

  1. Klicka på "Studsar"
  2. Välj "Mjuk" i switchen
  3. Här kan du se alla email adresser som studsat mjukt.

Mjuk studs betyder misslyckad leverans till följd av tillfälliga problem hos mottagaren, som exempelvis full inkorg eller problem hos mottagarens inbox-leverantör. När man klickar på en e-postadress som fått en mjuk studs ser man en gul markering och vanligtvis en anledning till studsen.

-När mail har studsat mer än 3 ggr till en mottagare blir adressen rödmarkerad, dvs räknas det som en  hårdstuds. Vidare blir då alltså adressen spärrad.

Hård studs

-En hård studs indikerar en permanent anledning till att e-postmeddelanden inte kan levereras till mottagaren. Det finns många anledningar till hårda studsar, men några vanliga orsaker är att e-postadressen eller domännamnet inte existerar alternativt att mottagarens emailserver har blockerat leverans av mail. För att se hård studs för du såhär: 

  1. Se till att switchen är i fylld på "Hård" 
  2. Här kan du söka efter specifika mailadresser
  3. Här ser du alla mailadresser som studsat "Hårt"

Studs för enskilda mottagare: 

För att ta reda på varför vissa utskick inte nått önskad mottagare så kan man via sökfältet söka fram orsaken hos enskilda mottagare. Det gör du genom att klicka på personens email adress eller på "Penn-ikonen" på kundkortet då kommer ett rött och/eller gult fält visas för att markera nivån på studs tillsammans med en förklaring. Se exempel nedan: 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.