Vad innebär studsar?

När du har skickat ut ett mail kommer du efteråt i statistikvyn under studsar-fliken se en sammanställning av e-postadresser där mailet har studsat, dvs inte nått mottagaren. Den mest förekommande orsaken är att ditt mail har blivit stoppat av mottagande server. 

-Studsar kategoriseras in i två olika kategorier: Mjuk eller hård studs.

-På knappen ovan till höger kan man växla mellan att se de mjuka respektive hårda studsarna. 

Mjuk studs:

-Misslyckad leverans till följd av tillfälliga problem hos mottagaren, som exempelvis full inkorg eller problem hos mottagarens inbox-leverantör. När man klickar på en e-postadress som fått en mjuk studs ser man en gul markering och vanligtvis en anledning till studsen:

-När mail har studsat mer än 3 ggr till en mottagare blir adressen rödmarkerad, dvs till en hårdstuds. Vidare blir då alltså adressen spärrad.

Hård studs:

-En hård studs indikerar en permanent anledning till att e-postmeddelanden inte kan levereras till mottagaren. Det finns många anledningar till hårda studsar, men några vanliga orsaker är att e-postadressen eller domännamnet inte existerar alternativt att mottagarens emailserver har blockerat leverans av mail. 

Söka på enskilda mottagare:

-För att ta reda på varför vissa utskick inte nått önskad mottagare så kan man via sökfältet söka fram orsaken hos enskilda mottagare.  

Sök fram önskad kund/medlem och klicka på penn-ikonen på kundkortet. Då kommer ett rött och/eller gult fält visas för att markera nivån på studs tillsammans med en förklaring. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss