Hur lägger jag till ny medlemsdata på mina befintliga medlemmar?

För att klä dina medlemmar med mer medlemsdata så importerar man sin uppdaterade fil på nytt. Rule kommer då uppdatera existerande medlemsfälten med ny data. E-postadress och telefonnummer är nycklar och kommer inte att ändras. Och om ingen matchning på varken telefonnummer eller e-postadress görs så skapas det automatiskt en ny medlem. 

- Vill du addera ett helt nytt medlemsfält på dina kunder så importerar du om kundlistan till aktuell tagg och i importsteget så skapar och namnger du medlemsfältet. Då läggs medlemsfältet och dess värde på samtliga i din kundtagg. Se bilden nedan. 

Tveka inte att höra av er ifall ni har några funderingar eller frågor.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss