Hur exporterar jag kunder från en tagg? Kan jag exportera en tagg/ett filter?

För att exportera kunder följ punkterna nedan: 

  • Klicka på Taggar & Filter
  • Välj genom att klicka på den tagg eller filter som du vill exportera
  • Klicka på Exportera och du ser inom kort knappen nedan när exporten är klar. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss