Hur skapar jag ett filter?

Med filter utgår man ifrån din medlemsdata som anges som  medlemsfält i Rule. Det är vanligtivs information om dina kunder som namn, postnummer, adress, ort. Det kan också innebära information om kundtyp, intresse m.m. Utifrån dina medlemsfält så kan man sedan filtrera ut grupper baserat på dessa värden som sparats för varje mottagare. 

Har du exempelvis importerat medlemmar med medlemsfältet “Stad”, så kan du skapa ett filter på t.ex. “Stad = Göteborg”. På så vis får du ut alla dina medlemmar som har Göteborg som stad. 

För att skapa ett filter: 

  • Gå till Taggar & filter
  • Klicka på Nytt filter
  • Namnge filtret och ange tagg/ar som det ska baseras på. Klicka sedan på Spara filtret. (Som överkurs så kan man som alternativ även skapa Grupperat filter. Det innebär att man slår ihop två eller flera tidigare skapade filter för att kombinera fler parametrar. Använd sökfältet för att läsa mera om Grupperat filter.)
  • I nästa steg ska du ange från vilken grupp som du vill skapa ditt filter; dvs om det exempelvis är orderdata, personuppgifter, språk etc. 
  • I tre fälten nedan så anger man, från vänster, 1) aktuell kategori av medlemsdata som ska filtreras, 2) inställningen för regeln för filtret och slutligen 3) själva medlemsinformationen som önskas filtrera (med samma stavning) den läses in i systemet. 
  • Klicka Spara regel för att börja bygga filtret. 

Resultatet kan därmed se ut på följande sätt: 

Mvh Team Rule

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss