Hur skapar jag ett anmälningsformulär?

I Rule kan du enkelt samla in kundinformation via anmälningsformulär för att, t.ex. få in e-postadresser via signup-fält på din hemsida. Detta gör att ni sedan kan skicka ut nyhetsbrev till era medlemmar.

Steg 1:

 1. Klicka på "Dashboard"
 2. Sedan in på "Medlemmar"

 1. Klicka på "Formulär för hemsida"
 2. Sedan "Skapa ny"

 1. Fyll i "Namn". Namnet på formuläret är enbart för dig som användare, och kommer inte att synas på själva formuläret.
 2. Välj vilken "Tagg" som medlemmarna ska importeras till vid sign-up. Exempelvis Nyhetsbrev- eller Sign up från hemsida-taggen. Om du inte har skapat en sån tagg sen tidigare, kan du skapa den i det fältet.
 3. E-post-medlemsfältet ligger alltid som standard och redan ifyllt och går inte att ändra. 
 4. Du kan, om du vill, addera fler medlemsfält och välja om de ska vara obligatoriska eller valfria att fylla i. I denna bild visar vi ett exempel och lagt till "Medlemsfältet" "mobilnummer". Som du ser kan du välja om de ska vara obligatoriska eller valfria att fylla i. Du kan även ångra dig och klicka på soptunnan. Vill du veta mer om vad medlemsfält innebär, kan du läsa om det här!
 5. Här kan den som vill ange aktuellt språk för nya medlemmarna. Detta kan vara användbart om man kommunicerar på flera olika språk, men är ej obligatoriskt. Om du endast använder dig av ett språk kan du ignorera detta fält.

Begär samtycke:Vi rekommenderar att du lägger till en checkruta som den blivande medlemmen måste Klicka i för att kunna bekräfta och fortsätta sin registrering, detta med hänsyn till GDPR. 

 1. Fyll i "Samtyckestext"
 2. Fyll i "Länk URL", exempelvis dina användarvillkor
 3. Fyll i "Länk beskriving", exempelvis " Jag samtycker till att ta emot Rules nyhetsbrev i enlighet med användarvillkor
 4. Klicka i "reCAPTCHA". Det används för att kunna avgöra om det är en människa eller en robot som försöker signa upp. Det skyddar dig mot skräppost, lösenordskryptering och botar.

På den högra sidan kommer du att kunna se en "Förhandsgranskning " hur formuläret kommer att se ut.

Efter det, när du är klar med formuläret, klickar du på "Spara och skapa email" för att komma till nästa steg, knappen ligger längst ner på sidan.

Steg 2

 1. Nästa steg är att göra mailet som kommer att skickas ut när din en kund signar upp i ditt formulär du skapat. Fyll i "Namn, företag, eller organisation"
 2. Fyll i vilken mail det ska synas för kunden att mailet kommer ifrån.
 3. Fyll i "UTM_campaing", är du osäker på vad det är kan du läsa mer här! Detta fält kan ignoreras om du inte vill spåra utskicket. 
 4. Fyll i "Egen UTM_term", är du osäker på vad det är kan du läsa mer här! Detta fält kan ignoreras om du inte vill spåra utskicket. 
 5. Fyll i din rubrik till mailet.
 6. Till höger finner du ett block där det står "%LinkOptin%" . Denna är nödvändig för att registreringen ska länkas i meddelandet. Den kommer sedan bytas ut mot en unik bekräftelselänk när mailet skickas ut, för att bekräfta att mottagaren är den rätta. 

 • Klicka på "Kopiera länk"
 • Lägg in länken i din CTA-knapp i mailet
 • I fältet URL klistrar du in länken %LinkOptin%. Välj även "<annan>" i rutan för protokoll, se bilder nedan:

Steg 3

Som standard har Rule generiska landningssidor för lyckad och misslyckad. Här kan den som vill lägga in egna landningssidor. Med egna landningssidor menar vi sidor som du har skapat upp via din hemsideleverantör. Klicka på länktexten för att addera egen URL;  Vi har samlat mer information om landningssidor här.

 1. URL för misslyckad registering
 2. URL för lyckad registering
 3. URL för lyckad bekräftelse

Klicka sedan på Nästa för att gå vidare till Steg 4

Steg 4

I sista steget visas HTML-koden för det färdiga formuläret och formuläret förhandsgranskas till höger i bild. Klicka på Kopiera för att kopiera hela kodsträngen och klistra in den på önskad plats på din hemsida. 

I koden finns även ett CSS block, det kan du enkelt anpassa för att matcha er grafiska profil. Är du osäker på hur du gör det, överlämna koden till ansvarig i din organisation som hanterar er hemsida.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss