Hur fungerar Bildbanken?

I denna artikel kommer du att lära dig vad Bildbanken är och hur den fungerar. 

Det är en funktionen där du kan ladda upp bilder för användning i kampanjer samt skapa och administrera mappar innehållande dessa. 

Du når Bildbanken via Innehåll i menyn till vänster. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.