Länkar i SMS

Observera att Rule kortar ner länkar som ligger med i SMS:et och är över 25 tecken. Vill du ändå ha med hela länken i mejlet: ta bort https:// och skriv bara www, så här:

Exempel: I stället för https://www.rule.se/nyhetsbrev/varfor-e-postmarknadsforing/ skriver du www.rule.se/nyhetsbrev/varfor-e-postmarknadsforing/ om du vill ha med hela länken utan att den kortas automatiskt.

Mvh Team Rule

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss