Sätt upp script på din domän

Om du inte har en inloggning på Google Tag Manager sedan tidigare, börja med att göra det.

  1. När du är inne i Google Tag Manager, gå till "Taggar" i menyn till vänster. Klicka på "Ny" och döp den till "Rule On Site Tracking"
  2. Öppna "Taggkonfiguration" och välj "Anpassad HTML som taggtyp. Klistra in din spårningskod i HTML-fältet

Om du har flera webbsidor kopplade till ditt GTM-konto (exempelvis .com, .se, och .no) som ska kopplas till separata On Site Tracking-konton, rekommenderar vi att du använder en "Lookup Table-variabel" för att definera vilket Tracking ID som motsvarar vilken webbsida.

   3. Öppna sedan rutan "Utlösare" under tagg-området och välj utlösaren "Alla sidor"

 Om din webbsida är byggd på SPA (single page application), använd taggen "Window Loaded" istället. Du måste också aktivera SPA-funktionen i dina kontoinställningar


4. Spara din tagg och se till att publicera dina ändringar, sedan är du klar

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.