Segmentera på aktivtet

I den här artikeln kommer vi gå igenom två nya medlemsfält som vi har släppt i Journey Builder. Nu kan du istället för att skapa upp segment, använda dom nya medlemsfälten "Creation date" och "Latest interaction" direkt när du ska välja trigger när du skapar dina flöden. Dessa fält kommer göra det enklare för dig att kunna se när dina kunder exempelvis signat upp och kommit in som en ny medlem, eller när dina medlemmar senast gjorde någon interaktion med dina utskick för att fånga upp dessa kunder som man håller på att tappa. 

Innan du börjar rekommenderar vi att du läser, om du är ny i den delen av plattformen, Journey Builder - Introduktion, och Journey Builder - Kom igång där vi kort går genom hur du navigerar dig inne i den delen av plattformen och hur Journey Builder fungerar.

Vi kommer gå igenom och ge exempel hur du kan använda dessa:

 1. Medlemsfält Creation date
 2. Medlemsfält Latest interaction

1. Medlemsfält Creation date

Creation date= när nya medlemmar kommer in till ditt Rule-konto

Med detta nya medlemsfält kommer du enkelt kunna skapa både mail och SMS-utskick till nya medlemmar eller prenumeranter som kommer in till ditt Rule-konto. Exempelvis ett välkomstmail eller en onboardingslinga. Tidigare behövde du skapa upp ett segment, men nu kan du kommunicera med dina nya kunder och välja trigger med två knapptryck! 

Nedan visar vi ett exempel hur vi själva har utnyttjat detta, i vårt konto:

 1. Klicka på ikonen för att komma in i Journey-vyn
 2. Välj ett segment där du har dom flesta av dina medlemmar, som du vill kommunicera till!
 3. Klicka här så du kan välja din trigger

 1. Välj "Relativt datum" 
 2. Sedan väljer du medlemsfältet "Creation date" och sedan spara!

Sedan klickar du på plus tecknet eller fyller i efter antal dagar du vill att utskicket ska göras. I detta fall vill vi att det skickas samma dag som en ny kund kommer så vi låter det vara på "0".

Notera att du inte kan använda ett negativt värde här, alltså minusdagar!

Klart! Sedan är det bara att bygga på hur många mail eller SMS-utskick du vill i detta flöde och välj efter antal dagar du vill att utskicken ska göras!

2. Medlemsfält Latest interaction

Latest interaction= när en medlem senast interagerade med dina utskick

Med detta nya medlemsfält kommer du enkelt kunna skapa upp utskick för att försöka winbacka dessa kunder som du håller på att förlora, eftersom dom inte har interagerat med er. Tidigare har du behövt skapa upp segment, men nu kan du kommunicera med de kunder som inte valt att öppna dina utskick med två knapptryck!

Nedan visar vi ett exempel hur vi själva har utnyttjat detta nya släpp i vårt konto

 1. Klicka på ikonen för att komma in i Journey-vyn
 2. Välj ett segment där du har dom flesta av dina medlemmar, som du vill kommunicera till!
 3. Klicka här så du kan välja din trigger

 1. Välj "Relativt datum"
 2. Sedan väljer du medlemsfältet "Lateset interaction" och sedan spara!

Sedan klickar du på plus tecknet eller fyller i efter antal dagar du vill att utskicket ska göras. I detta fall vill vi att det ska göras ett utskick efter 5, 14 och 20 dagar efter att våra kunder inte har interagerat med oss!

Notera att du inte kan använda ett negativt värde här, alltså minusdagar!

Klart! Sedan är det bara att bygga på hur många mail eller SMS-utskick du vill i detta flöde och välj efter antal dagar du vill att utskicken ska göras!

PS. Här kan du lära dig mer om segmentering i marknadsföring

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss