Segment - FAQ

I den här artikeln kommer vi gå igenom vanliga frågor angående segment. Vi rekommenderar att ni börjar läsa om Segment om ni känner er osäkra på vad det är eller hur man sätter upp segment. Om ni har andra frågor eller stöter på problem kan ni höra av er till supporten

Vi kommer att gå igenom följande:

 1. Hur exkluderar jag ett segment från ett utskick
 2. Hur kopierar man segment
 3. Segmentera på spärrade medlemmar
 4. Hur flyttar jag en medlem till ett annat segment?
 5. Varför stämmer inte antalet medlemmar i segmentet?
 6. Exkludera medlemmar i segment med specifik tagg?
 7. Hur tar jag bort segment från kunder?

1. Hur exkluderar jag ett segment från ett utskick?

För att exkludera tagg eller segment så ska du först skriva ett minustecken innan du anger tagg-namnet. Då blir den aktuella taggen rödmarkerad och medlemmarna i den listan kommer inte få utskicket, oavsett om de finns med i andra taggar. 

Notera att detta måste göras innan ett utskick görs, alltså när exempelvis en kampanj fortfarande ligger som ett utkast eller schemalagt, och kan inte ändras i efterhand.

2. Hur kopierar man segment?

Om ni vill kunna kopiera segment som ni redan har, med samma taggar, samma regler, så kan ni göra det på det här viset:

När du är inne på det segmentet du vill kopiera så

 1. Klicka på "Alternativ"
 2. Sedan på "Skapa kopia"

När segmentet sedan är kopierat och klart, kommer ni finna det kopierade segmentet under era segment, med samma namn som det segment ni kopierat av med ett "copy" på slutet som ni ser på bilden nedan. Ni kan ändra namnet på segmentet genom gå in och klicka på namnet och sedan klicka på bocken så sparas det nya namnet på segmentet. 

3. Segmentera på spärrade medlemmar

Du kan segmentera på spärrade medlemmar i Rule, detta gör att du får mer information om dina medlemmar och kan se om dessa avregistrerat sig från mailkampanjer, SMS kampanjer, transaktionella SMS och transaktionella mail.

Gå in på de segment du vill segmentera på spärrade medlemmar

Klicka på "+ Ny regel"

 1. I första fältet väljer du "Spärra", och i det andra "är lika med"
 2. Sedan väljer du inställningar, som du ser kommer det upp olika alternativ, välj de som passar dig!
 3. Synka

4. Hur flyttar jag en medlem till ett annat segment? Till ex. annat språksegment?

Om en medlem till ex. önskar att få nyhetsbrevet på engelska istället för svenska, eller om det är någon annan anledning till att ni måste ändra segment på en medlem följer ni informationen nedan:

En spontan frågeställning som kan dyka upp är; "Räcker det med att byta medlemmens språk till engelska? när kunden redan har ett annat språk registrerat". Svaret på den frågan är Ja, det gör det.

 • När ni ändrar medlemmens språk från till ex. svenska till engelska på medlemmens kundkort, dvs på språk så känner systemet av denna ändring och ändrar så att medlemmen tillhör det andra önskade till ex. språksegmentet. 
 • Ett annat exempel är om man till ex. vill ändra landet medlemmen är knuten till via segment måste man importera medlemmen på nytt, med den nya land-datan.
 • Notera att det krävs att segmentet ni önskar ändra till är skapat. Läs mer om hur ni skapar segment här.
 • För att sedan se ändringen av segment på önskad medlem måste ni spara segmentet på nytt, dvs gå in på segment och välja det berörda segmentet, och klicka på spara. På så sätt uppdateras medlemmens kundkort och ni kan se att medlemmen nu tillhör ett annat segment.

5. Varför stämmer inte antalet medlemmar i segmentet?

Segmenten i Rule uppdateras hela tiden – i bakgrunden. Men det visas inte alltid i gränssnittet hur många medlemmar som ingår i segmentet. Antalet du ser, när du tittar på ett segment, är det antal som det var när den senaste manuella uppdateringen (synkningen) gjordes.

Detta kan ibland skapa osäkerhet: "Är det rimligt att jag har så få kunder i mitt segment?". Men, som ovan nämnt, det som syns i ditt segment i gränssnittet behöver inte stämma överens med hur många medlemmar som verkligen finns i segmentet. 

Antalet medlemmar i segmentet visas uppdaterat i gränssnittet när:

 • Du skapar ditt segment för första gången
 • Du går in i ett färdigt segment och trycker på Spara (då uppdateras antalet medlemmar)

Antalet medlemmar visas ej i gränssnittet när: 

 • Du gör en kampanj och skickar den till ett segment (då ser du det uppdaterade antalet medlemmar i kampanjsammanställningen i steget innan du trycker på Skicka)
 • Ett API-anrop kommer med en mottagare som matchar en Automation (då läggs omgående den enskilda mottagaren till i filtret men visas ej i gränssnittet)

Du kan alltså vara lugn över att segmenten uppdateras som sig bör. Och att du kan, om du vill veta dagens status för ett specifikt segment, gå in på det och trycka på SPARA-knappen – då uppdateras det och du kan se antalet. 

6. Exkludera medlemmar i segment med specifik tagg

En medlem kan finnas i flera taggar samtidigt. Om man t.ex. vill se alla medlemmar som enbart finns i taggen BackInStock och inte i CartInProgress kan man exkludera dessa medlemmar i ett segment. För att göra det skapar man upp ett segment som vanligt. Och så man väljer taggar som segmentet ska baseras på i detta fall BackInStock, sedan väljer man taggen man ska exkludera. För att göra det skriver man "-" (minus) innan och väljer tagg. 

Resultatet av detta segment visar då enbart medlemmar som endast finns i taggen BackInStock och inte i CartInProgress.

7. Hur tar jag bort segment från kunder?

Man kan inte ta bort segment från enskilda kunder på samma sätt som behörigheten med tagg. 

Orsaken är att segment bygger på regler som grundar sig i medlemsdata på varje kund. Segment skapas utifrån regler styrda av kunders agerande och dess medlemsdata. Se exemplet nedan där filtret är styrt efter genomfört köp (OrderCreated) av klänning vilket gör att kunden får filtret "Dresses" på sig. 

För att justera medlemsdata korrigera kundens information från grunden i er databas. 

För mer information om segment på enskilda kunder så beskriv ditt ärende till support@rule.se så får du hjälp. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.