Hur sätter jag upp segment?

I den här artikeln kommer vi gå genom steg för steg hur du sätter upp Segment inne i Rule. Segment är ett verktyg för att skapa urval på sina kunder, alltså är Segment ett sätt att dela upp dina kunder ytterligare. Exempelvis kan du segmentera upp dina medlemmar som handlat mer än 3 gånger, över ett visst typ av ordervärde, och skapa utskick som är mer relevant för dom. Eller om du exempelvis har kunder med medlemsfältet “Stad”, kan du skapa ett filter på “Stad = Göteborg”. På så vis segmenteras alla medlemmar som har Göteborg som ort, ut ur listan. 

Innan du skapar segment, tipsar vi att du har koll på vad följande är:

 • Medlemsfält, förklarar kort vad det är, detta kommer att underlätta för dig
 • Exempel på segment för att förstå hur du kan använda dig utav det på olika sätt

Skapa Segment

 1. Klicka på "Medlemmar"
 2. Sedan på "Segment"

Sedan på "+ Nytt segment" uppe i det högra hörnet

 1. Döp ditt "Segment"
 2. Beskriv vad ditt segment ska göra, detta är ej obligatoriskt, men vi rekommenderar att göra det för att ha tydlighet och struktur om ni ex är fler som sitter inne i kontot. 
 3. Välj vilka "Taggar" detta segment ska baseras på
 4. Välj "Vanligt segment" eller "Kombinerat segment", om du vill veta vad skillnaden är kan du läsa mer om det här!
 5. Skapa

Nästa steg ska vi lägga till en regel i ditt segment, eller flera?

 1. Byt om du vill att regeln ska matcha "Alla" eller matcha "Något". Matcha "Något" = en eller någon regel måste matcha medlemmen för att hamna i segmentet. Matcha "Alla" = Segmentet hämtar de värden som överensstämmer med alla värdena. Dvs alla regler måste matcha medlemmen för att hamna i segmentet. 
 2. Välj ett "fält", det kommer upp massa olika alternativ där, välj den som passar den regeln du vill sätta upp för segmentet
 3. Välj "operator", det kommer automatiskt visa olika alternativ du kan välja mellan, i detta exempel kunde vi välja "är lika med" eller "är inte lika med". 
 4. I detta exempel segmenterar vi på språk, så i detta fält kommer du att välja vilket språk du vill segmenterar på. 
 5. Du har möjlighet att lägga till flera regler i samma segment, då klickar du på "+ Ny regel"
 6. Här kan du välja om du vill ha med "Historisk data" i ditt segment. Exempelvis om du vill sätta upp ett segment att få ut dom medlemmar som gjort mer än 3 ordrar, behöver du klicka i "Historisk data"
 7. Här finns det olika alternativ att sätta upp regler efter du valt att inkludera "Historisk data", välj det som passar ditt segment du skapar upp
 8. Spara och synka

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss