Exempel på Segment

zI denna artikel kommer vi att gå igenom olika exempel på hur du kan använda dig utav segment, så att du enkelt kan applicera det i din egen verksamhet, förutsatt att du har samma medlemsdata.

Till att börja med kan det vara bra att ha koll på vad följande är:

 1. Hur man skapar ett segment?
 2. Vad är ett segment?
 3. Vad är ett medlemsfält?

Vi kommer att gå igenom följande:

 1. Segmentera händelser mellan olika datum
 2. Segmentera på aktivitet
 3. Segmentera på olika språk
 4. Segmentera på Öppnad/Klickad Kampanj, Automation eller Journey
 5. Segmentera efter antal ordrar
 6. Segmentera efter beloppsgräns
 7. Segmentera på antal köp under en viss tid
 8. Segmentera på kombinerat belopp från eller till ett datum

Steg 1

 1. Klicka på "Medlemmar"
 2. Sedan på "Segment"

Sedan på "+ Nytt segment" uppe i det högra hörnet

 1. Döp ditt "Segment"
 2. Beskriv vad ditt segment ska göra, detta är ej obligatoriskt, men vi rekommenderar att göra det för att ha tydlighet och struktur om ni ex är fler som sitter inne i kontot. 
 3. Välj vilka "Taggar" detta segment ska baseras på
 4. Välj "Vanligt segment" eller "Kombinerat segment", om du vill veta vad skillnaden är kan du läsa mer om det här!
 5. Skapa

Steg 2

1. Segmentera händelser mellan olika datum

I detta segment samlar vi in kunderna som har lagt en order mellan de aktuella datumen, 2023-02-13 -  2023-02-28 enligt exemplet nedan. När segmentet är skapat kan du lägga till det i din Kampanj, Automation eller Journey. 

Gör steg 1 som ligger ovan i dokumentet

 1. Matcha "Alla"
 2. I första fältet väljer du "Date", i mittenfältet "är större eller lika med", och i sista fältet väljer du vilket startdatum detta segment ska ha.
 3. Sen vill du lägga till en "+ Ny regel"
 4. I första fältet väljer du "Date" igen, i mittenfältet "är mindre eller lika med", och sen väljer ditt slutdatum.
 5. Klicka sedan på "Spara och synka"


2. Segmentera på aktivitet

Med aktivitet innebär när någon kund/medlem antingen öppnat eller klickat i en kampanj. Segmentet fångar upp kunder med aktivitet från 365 dagar och bakåt. Det styrs sedan dynamiskt efter +365 dagars inaktivitet per respektive kund. När segmentet är skapat kan du lägga till det i din Kampanj, Automation eller Journey. 

Gör steg 1 först som ligger ovan i dokumentet.

 1. Matcha "Alla"
 2. I första fältet väljer du "Aktivitet", i mittenfältet "minst dagar sedan", i sista fältet skriver du in antal dagar 
 3. Klicka "Spara och synka"

3. Segmentera på språk

Här går vi genom om du vill segmentera upp dina medlemmar om du exempelvis är ett bolag som är internationellt och behöver skicka ut kommunikation på olika språk. I detta exempel segmenterade vi på svensktalande kunder. När segmentet är skapat kan du lägga till det i din Kampanj, Automation eller Journey. 

Gör steg 1 först som ligger ovan i dokumentet.

 1. Matcha "Alla"
 2. I första fältet väljer du "Språk" eftersom det är det vi ska filtrera på. I mittenfältet väljer du "Är lika med". I sista fältet väljer du vilket språk du vill sortera ut, i detta fall valde vi svenska.
 3. Spara och synka


4. Segmentera på Öppnad/Klickad Kampanj, Automation och Journey

Genom att skapa segment som är baserat på medlemmarnas aktiviteter kan du personalisera utskick efter deras öppningsvilja eller utifrån vilken typ av länkar de har klickat på. Det förbättrar möjligheterna till segmentering och ligger till grund för mer effektiva utskick och välriktade budskap. 

Gör steg 1 först som ligger ovan i dokumentet.

 1. Matcha "Alla"
 2. I det det första fältet väljer du antingen Kampanj, Automation eller Journey. I nästa fält väljer du vilken Kampanj, Automation eller Journey du vill segmentera på. Sen väljer du regeln om medlem har eller inte har "öppnat" eller "inte öppnat" mailet, för att i sista fältet välja antal dagar.
 3. Spara och synka

5. Segmentera på antal ordrar

I detta exempel kommer vi att visa hur man segmenterar ut de medlemmar som gjort mellan två till fem ordrar på din e-handel. Om du vill sätta upp detta segment kan du självklart välja antal ordar till vilken siffra du vill. När segmentet är skapat kan du lägga till det i din Kampanj, Automation eller Journey. 

Gör steg 1 först som ligger ovan i dokumentet. Välj tagg OrderCompleted eller liknande vad ni döpt den taggen

 1. Matcha "Alla"
 2. Klicka i "Historisk data"
 3. Klicka på "+ Nytt antal"
 4. I första fältet väljer du "OrderNummer", i mittenfältet "är större eller lika med", och sista fältet väljer du första antal ordar du vill segmentera på, som i detta fall är 2.
 5. Klicka "+ Ny regel"
 6. I första fältet väljer du "OrderNummer", i mittenfältet "är mindre eller lika med", och sista fältet väljer du max antal ordar du vill segmentera på, som i detta fall är 5.
 7. Spara och synka

6. Segmentera efter beloppsgräns

I detta exempel kommer vi att visa hur man segmenterar ut de medlemmar som gjort mer ordar som är över 500kr. Om du vill sätta upp denna segmentering kan du självklart välja beloppet själv till vilken siffra du vill. När segmentet är skapat kan du lägga till det i din Kampanj, Automation eller Journey. 

Gör steg 1 först som ligger ovan i dokumentet. Välj tagg OrderCompleted eller liknande vad ni döpt den taggen

 1. Matcha "Alla"
 2. Klicka i "Historisk data"
 3. Välj "+ Ny summering"
 4. I första fältet väljer du "Subtotal order", i mittenfältet "är större eller lika med", och sist väljer du belopp, i detta fall 500kr. 
 5. Spara och synka

7. Segmentera på antal köp under en viss tid


I detta exempel kommer vi att visa hur man segmenterar ut de medlemmar som handlat minst 5 gånger senaste året. Detta är ett bra sätt att segmentera ut dina lojala kunder. Du kan såklart ändra antal ordrar samt vilket tidsspann du vill titta på

Gör steg 1 först som ligger ovan i dokumentet. Välj tagg OrderCompleted eller liknande vad ni döpt den taggen

 1. Matcha "Alla"
 2. Klicka i "Historisk data"
 3. Välj "+ Nytt antal"
 4. I första fältet väljer du "Order ID ", i mittenfältet "är större eller lika med", och sist väljer 5
 5. Välj ny regel. Order Date maximalt antal dagar sedan = 365
 6. Spara och synka

8. Segmentera på kombinerat belopp från eller till ett datum


I detta exempel kommer vi att visa hur man segmenterar ut de medlemmar som handlat för totalt minst 2000SEK och högst 3999SEK sedan 1/1 - 2024. Detta är ett bra sätt att segmentera ut dina lojala kunder eller segmentera ut kunder för eventuella bonusnivåer eller rabatter. Du kan såklart ändra belopp samt vilket tidsspann du vill titta på

Gör steg 1 först som ligger ovan i dokumentet. Välj tagg OrderCompleted eller liknande vad ni döpt den taggen

 1. Matcha "Alla"
 2. Klicka i "Historisk data"
 3. Välj "+ Ny Summering"
 4. I första fältet väljer du "TotalPrice", i mittenfältet "är större eller lika med", och sist väljer du "2000"
 5. Välj "Ny summering". "TotalPrice" maximalt "3999"
 6. Klicka "Ny regel" och lägg till Orderdatum är större eller lika med 1/1 - 2024.
 7. Spara och synka

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.