Hur skapar jag ett kombinerat segment?

I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur du sätter upp ett kombinerat segment och vad det innebär!

Innan du börjar rekommenderar vi att du har förstått vad:

 1. Vad är ett medlemsfält är
 2. Hur segment fungerar

Vi kommer att gå igenom:

 1. Vad är kombinerat segment?
 2. Exempel på kombinerade segment
 3. Hur sätter du upp ett kombinerat segment?

1. Vad är kombinerat segment?

Att kombinera segment innebär exakt vad det heter, man tar två eller flera segment med dess olika värden och slår samman till ett. Ett kombinerat segment får samma egenskaper som ett vanligt segment, enda skillnaden är att dess värden är flera och att kunden måste matcha alla regler i det kombinerade segmentet. 

2. Exempel på kombinerat segment

Vi kommer gå igenom två olika exempel och i steg 3 gå igenom och visa hur man sätter upp det kombinerade segmentet med bilder steg för steg!

Exempel 1: Vi vill segmentera ut två olika sorters medlemsdata och skapa ett kombinerat segment för dessa. Exempelvis vill vi få ut medlemmar som kommer från Sverige och handlat för över 3000 kronor för att kunna göra ett anpassat utskick till dessa, kanske erbjuda en rabattkod till deras nästa köp. 

Tillvägagångssätt: 

 1. Först behöver du skapa ett vanligt segment, som är baserat på den tagg där du har dina medlemmar, och när du sedan sätter upp regler ska du ha segmentregeln "Spårk=Sverige". 
 2. Sedan skapar du ett nytt vanligt segment, som också baseras på den tagg där du har dina ordrar, och sätter upp regeln spenderat < 3000 kronor
 3. Nu vill vi kombinera dessa två vanliga segmenten vi gjort, hur du gör det visar vi i steg 3 nedan.

Exempel 2: Vi vill segmentera ut alla medlemmar som pratar engelska och öppnat de fyra senaste nyhetsbreven. Det visar på engagemang från kunden och du kan då skapa ett anpassat utskick till dessa.

Tillvägagångssätt: 

 1. Först behöver du skapa ett vanligt segment, som är baserat på den tagg där du har dina engelska medlemmar, och när du sedan sätter upp regler ska du ha segmentregeln "Språk=Engelska"
 2. Sedan skapar du ett nytt vanligt segment, som baseras på den tagg som du har till dina engelsktalande nyhetsbrev, och sätter upp regeln "Har öppnat 4 senaste utskicken"
 3. Nu vill vi kombinera dessa två vanliga segment vi gjort, hur vi gör det visar vi i steg 3 nedan. 

3. Hur sätter du upp kombinerat segment?

Vi kommer gå igenom Exempel 1. Det är samma logik oavsett kombinerat segment du vill göra. Gör två vanliga segment och sedan slå ihop dessa till ett kombinerat segment.

Sätt upp "Vanligt segment" 1

Steg 1

 1. Klicka på "Medlemmar"
 2. Sedan på "Segment"

Steg 2

Sedan på "+ Nytt segment" uppe i det högra hörnet

Steg 3

 1. Döp "Segmentet" till något passande
 2. Beskriv vad segmentet kommer att göra, detta är ej obligatoriskt
 3. Välj tagg segmentet ska baseras på
 4. Fyll i "Vanligt segment"
 5. Skapa!

Steg 4

 1. Matcha "Alla"
 2. Välj fältet "Språk"
 3. Välj "Är lika med"
 4. Välj vilket "Språk"
 5. Spara och synka!
Sätt upp "Vanligt segment" 2

Steg 1

Följ steg 1 och 2 i "Vanligt segment" ovan

Steg 2

 1. Matcha "Alla"
 2. Välj ditt orderfält
 3. Välj "är större eller lika med"
 4. Sedan beloppet, i detta fall är det 3000, men du kan välja vilket belopp 
 5. Spara och synka 

Kombinera segment

Följ steg 1 och 2 i "Vanligt segment" ovan

 1. Döp "Segmentet"
 2. Beskriv vad segmentet kommer att göra, detta är ej obligatoriskt
 3. Välj tagg/taggar
 4. Välj "Kombinerat segment"
 5. Skapa

 1. Matcha "Alla"
 2. Välj de två segmenten du precis satt upp
 3. Spara och synka

Klart! Nu har du satt upp ett "Kombinerat segment"


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss