Taggar & Segment

I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad Taggar och Segment är inne i Rule samt hur du sätter upp det inne i det nya gränssnittet av plattformen. 

Vi kommer att gå igenom:

 1. Vad är skillnaden på Taggar och Segment
 2. Skapa Taggar
 3. Skapa Segment 

1. Vad är skillnaden på Taggar och Segment

 • Tagg=Lista med medlemmar. När du laddar upp medlemmar i ditt Rule-konto, måste du lägga dom i en "Tagg". Exempelvis när du laddar ner någon fil till din dator brukar man döpa den till något lämpligt för att förstå vad den filen innehåller, det är samma sak i Rule när du laddar upp medlemmar i ditt konto och lägger dom i en tagg för att kategorisera upp vad det är för typ av lista. 
 • Segment= Dela upp dina kunder ytterligare. Med Segment utgår man ifrån den data/information du har på dina kunder och medlemmar. Det är vanligtvis kunddata och information om dina kunder som namn, postnummer, adress, ort, kundtyp, intresse m.m. och dessa benämns som medlemsfält. 

2. Skapa taggar

 1. Klicka på "Medlemmar"
 2. Sedan på "Taggar"

Sedan på "+ Ny tagg" som ligger uppe i det högra hörnet

 1. Döp din "Tagg"
 2. Beskriv din "Tagg", detta är ej obligatoriskt, men vi rekommenderar att göra det för att ha tydlighet och struktur om ni ex är fler som sitter inne i kontot. 
 3. Importera medlemmar

3. Skapa Segment

I detta exempel kommer vi sätta upp ett segment för att hämta ut medlemmar som inte öppnat era senaste kampanjer!

 1. Klicka på "Medlemmar"
 2. Sedan på "Segment"

Sedan på "+ Nytt segment" uppe i det högra hörnet

 1. Döp ditt "Segment"
 2. Beskriv vad ditt segment ska göra, detta är ej obligatoriskt, men vi rekommenderar att göra det för att ha tydlighet och struktur om ni ex är fler som sitter inne i kontot. 
 3. Välj vilka "Taggar" detta segment ska baseras på
 4. Välj "Vanligt segment" eller "Kombinerat segment", om du vill veta vad skillnaden är kan du läsa mer om det här!
 5. Skapa

Nu ska vi sätta upp reglerna för segmentet!

 1. Välj om du vill matcha "Alla" eller "Något". Alla=Segmentet hämtar de värden som överensstämmer med alla värdena. Något=en eller någon regel måste matcha medlemmen för att hamna i segmentet.
 2. Välj ett fält, där finns det en dropdown med olika valmöjligheter. I detta fall valde vi "Kampanj"
 3. Välj vilken/vilka kampanjer du vill segmentera ut
 4. Välj har/har inte
 5. Välj "Öppnat mailet"
 6. Välj antal dagar
 7. Här har du möjlighet att lägga till fler regler för ditt segment
 8. Klicka i om du vill ha med eller inte med "Historisk data"
 9. Klicka "Spara och synka" när du är klar!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.