Uppsättning av "Dynamisk lista" för att hämta innehåll

I den här artikeln kommer vi att gå igenom steg för steg hur man gör för att komma igång med att hämta innehåll från din hemsida eller e-handel med hjälp av "Dynamisk lista". Med en dynamisk lista kan du anpassa innehållet i dina utskick så att de fyller i olika block i en mall. Dessa listor kan till exempel vara baserat på beteendedata, hämta artiklar eller specifik information som hämtats från din webbplats. Dynamiska listor kopplar samman det innehåll som kunder visar intresse för på din webbplats och applicerar det automatiskt i dina utskick.

> Du kan hämta innehåll som används i mallar på flera sätt, för att hitta det sätt som passar dig klicka här!

Vi kommer att gå igenom:

 1. Vad ni behöver sätta upp internt
 2. Guide hur man använder "Dynamisk lista" i Rule

1. Vad ni behöver sätta upp internt

 1. Se till att de sidor som ska läsas av är Open Graph anpassade 
 2. Bestäm vilka Open Graph taggar ni vill ha. Exempelvis "title", "description", "image" och "url" (referenslista finns längre ner).
 3. Skapa en publikt tillgänglig sida med en JSON-lista över de webbsidor som vi ska hämta. Sidan som du sätter bör se ut som exemplet nedan

4. Sist ska du beställa en malluppdatering från Rule (det gör du hos support@rule.se) som lägger in ett dynamiskt block till dig i din mall mot en kostnad. Beskriv tydligt vilka Open Graph taggar ni vill ha i din beställning.

Här ser du ett exempel på  Open Graph taggar som man kan hämta från sin webbplats. För att tillägga, behöver ni inte skicka det såhär i er beställning, detta är endast ett exempel. Ni kan skriva ner de egenskaper ni vill ha direkt i beställningen, som ni skickar till support@rule.se

Standardtagg > mallkod
 • og:title > title
 • og:image > image
 • og:url > url
 • og:description > content
Övriga taggar > mallkod
 • og:customTag > og.customTag
 • product:customTag > product.customTag

När allt är klart, kan du börja skicka dina kampanjer och låta flödet automatiskt lägga sig i rätt ordning i dina utskick. 

2. Guide hur man använder "Dynamisk lista" i Rule

När du har en uppdaterad mall som innehåller ett block med stöd för "Dynamisk lista" så läser den in innehållet automatiskt till dina utskick, utan något extra arbete. 

Här är ett exempel på hur ett dynamiskt flöde ser ut i mailbyggaren vs hur det ser ut när mottagaren får det mailet.Tänk på att innehållet inte syns när du bygger mailet, då innehållet i det dynamiska flödet är unikt för varje mottagare och ses endast när de mottagit mailet. 

För frågor om "Dynamisk lista"och fler möjliga användningsområden kontakta oss via support@rule.se med en beskrivning så återkopplar vi inom kort.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss