Ändringar i din mall

I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur du ändrar en del block i din "Custom Super Template".  Vi rekommenderar att du börjar med att sätta upp din Brand Style innan du läser denna artikel steg för steg.

Du även kan göra dessa ändringar i dina andra mallar, men notera att du måste be om tillgång till funktionen "Mallar" för att kunna göra justeringar. För att få behörighet till "Mallar" kontakta support om vilken mailadress som ska ha tillgång.

Vi rekommenderar att du alltid gör en kopia av din “originalmall” innan du börjar göra justeringar i koden, så att den finns kvar om det skulle ske några eventuella feländringar i koden då vi inte har dessa som sparade backups. 

Vi kommer att gå igenom följande:

 1. Ta bort en/några sociala media ikoner
 2. Ändra färg på sociala media ikoner
 3. Ändra bakgrundsfärg
 4. Gör en backup av din mall
 5. Kopiera ett block från en mall till en annan

1. Ta bort en/några sociala media ikoner

I mallen ligger det automatiskt fem olika social media ikoner. Du kanske inte får användning av alla dessa, så nu ska vi visa hur du kan ta bort de du inte vill ha. Om du vill ändra färg på dessa ikoner eller lägga till en annan, kommer vi visa det i steg 7. 

Tillvägagångssätt:

 1. Klicka på "Dashboard"
 2. Sedan in på "Mallar"

Notera att om du inte har tillgång till mallar i din meny, kan du maila supporten och be om att få tillgång till att kunna redigera mallar.

Välj sedan din mall, i detta fall tog vi "Custom Super Template"

Sedan högerklickar du på den ikon du vill ta bort. Ner till "Kolumn", sedan "Radera kolumn"

2. Ändra färg på sociala media ikoner

I mallen ligger dessa sociala medier ikoner som standard. Om du vill ta bort någon så kan du läsa om hur du gör det steg för steg i första rubriken i denna artikel.

Tillvägagångssätt för att ändra ikonbild:

Börja med att ladda upp den/de ikoner du vill ha till bildbanken. Om du är osäker hur du laddar upp bilder till bildbanken läs mer på Bilder - FAQ. Om du inte har några egna bilder på dina ikoner kan du söka, ändra färg och ladda ner gratis på exempelvis Flaticon

 1. Klicka på "Dashboard"
 2. Sedan in på "Mallar"

Notera att om du inte har tillgång till mallar i din meny, kan du maila supporten och be om att få tillgång till att kunna redigera mallar.

Välj sedan din mall, i detta fall tog vi "Custom Super Template"

Klicka på "Bildbanken" som ligger nere i det vänstra hörnet.

Sedan i mitten ikonen för att få upp "Bildegenskaper"

Börja med att "Kopiera" bild URL:en, sedan på "OK"

Sedan klickar du på "Källa" uppe på den högra sidan i editorn

Då får du upp hela källkoden. Enklaste sättet att hitta rätt vart du ska byta instagramloggan, är söka efter "instagram" genom att klicka " command + f"/"Ctrl+F" och skriva in "instagram". 

Efter att du hittat rätt, ska du lägga in den kopierade länken som du hämtade i bildbanken, och lägga in den inom " " dessa tecken, se det som är inringat på bilden. Klicka sedan "OK".

Klart! Sedan repeterar du och gör samma sak på samtliga du vill ändra. Glöm inte att spara!

3. Ändra bakgrundsfärg 

Om du skulle vilja ändra din bakgrundsfärg i din mall, så gör du det enklast inne i Brand Style till din "Custom Super template". Om det är någon annan mall så kan du ändra i koden på följande sätt:

 1. Klicka på "Dashboard"
 2. Sedan in på "Mallar"

Notera att om du inte har tillgång till mallar i din meny, kan du maila supporten och be om att få tillgång till att kunna redigera mallar.

Välj sedan din mall, i detta fall tog vi "Custom Super Template"

Klicka sedan på mallen, och sedan "Källa" som ligger uppe till höger.

Då får du upp hela källkoden. Enklaste sättet att hitta rätt vart du ska byta färgkod, är söka efter din nuvarande genom att klicka "command + f" och skriva in din nuvarande färgkod. Om du inte vill göra det kommer du att få leta efter "background-color: #dinfärgkod", den kommer ligga ganska högt upp i koden.

Där det står "background-color: #f6f8f9; ", ska du byta till din önskade färgkod efter "#", alltså bara siffrorna och bokstäverna. Vi kommer att byta från "#f6f8f9f" till "#262950". Se exemplet nedan.

Klicka sedan "OK"

Efter detta är det klart och nu kan du se din nya bakgrundsfärg. 

4. Gör en backup av din mall

Vi rekommenderar detta om ni skulle vilja göra någon ändring i eran mall att alltid göra en backup då vi inte sparar det. 

Tillvägagångssätt:

 1. Klicka på "Dashboard"
 2. Sedan in på "Mallar"

Sedan väljer du vilken mall du tänkt ändra i men vill göra en backup på

Klicka sedan på "Spara som"

Döp den till något passande, och klicka sedan "OK"

Då ser du sedan att din backup ligger här!

Klart!

5. Kopiera ett block från en mall till en annan

 1. Klicka på "Dasboard"
 2. Sedan in på "Kampanjer"

Klicka på "Nytt mail"

Gå sedan in på den mall du vill kopiera ett block ifrån

I detta fall kommer vi vilja ha ett "One column" blocket i en mall, men du kommer att kunna välja vilket du vill. 

Hela det blocket vi vill kopiera i detta fall är inringat, och du ser även vad namnet heter i det högra fältet. Kom ihåg vad blocket heter så blir det enklare i nästa steg

Gå sedan in på "Mallar"

Notera att om du inte har tillgång till mallar i denna vyn, kontakta support och be om att få det!

Välj sedan mallen du vill kopiera ett block ifrån

Klicka sedan någonstans i mallen så att du får upp "Editorn", sedan på "Källa" som du ser inringat på bilden uppe till höger

Klicka "command + f" och sök på "One column" eftersom vi vet att blocket heter det, för att enkelt kunna hitta rätt i koden.

Notera att när du hittat "One column" eller det block du vill kopiera, att se hur koden börjar på den raden

Som du ser börjar blocket med "<tr ", då vill vi att den ska avslutas med "</tr>"

Tänk på att det kan uppkomma flera "<tr ", men där du börjar att kopiera, för att få med hela blocket ska du kopiera tills det står "</tr> ". Då ska "<tr " och "</tr>" vara på samma lodräta linje. Se bilden nedan för att förstå. Det betyder att "<tr " vs "</tr>" uppe och nere ska ligga i samma linje när du är klar. 

När du markerat hela blocket, Kopiera och klicka sedan "OK"

Gå sedan in på "Mallar" igen och välj vilken mall som ska få det nya blocket.

Klicka någonstans i mallen för att få upp "Editorn", klicka sedan på "Källa" som du ser inringat uppe i det högra hörnet

Gör ett radbryt efter en "</tr>" och lägg in det blocket du kopierade i steget innan. Klicka sedan "OK"

Nu ligger ditt "One column" block här! Glöm inte att klicka spara efter att du är klar!

För att säkerställa att blocket syns i mallen, gå in på Kampanjer> Nytt mail> Välj mallen du lagt till blocket i.

Som du ser ligger nu blocket här och blocket syns även i det högra fältet!

Vi hoppas att denna guiden har varit hjälpsam, här kan du läsa mer om mallar för nyhetsbrev!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss