Automationer - FAQ

I denna artikel kommer vi att gå igenom vanliga frågor angående automationer. Om du fortfarande inte känner att du har fått svar på dina frågor kan du kontakta support.

Vi kommer att gå igenom följande:

  1. Vad menas med "Trigger" i Automation sammanhang?
  2. Hur summerar jag statistik i Rule?
  3. Varför går inte min automation iväg när jag testar?
  4. Varför hittar jag inte min kampanj under Automation och vise versa?

1. Vad menas med "Trigger" i Automation sammanhang?

Genom att använda triggers för att starta automatiseringar för väl sorterade kundgrupper kan du behandla dina kontakter olika beroende på hur de beter sig och därmed bidra till en bättre kundupplevelse. 

Nedan kommer vi att visa följande: 

  • Hur en trigger ser ut i ett automations sammanhang 
  • Hur en trigger ser ut i journey builder 
  • Hur du ändrar en trigger i journey builder

Trigger i ett automations sammanhang  

Här har vi ett exempel  på hur en trigger ser ut i dina automationer: 
1. Här ser du själva taggen eller filtret/segmentet som automationen kommer att triggas på. I detta exempel så kommer automationen triggas på "OrderCompleted", vilket betyder att automationen startar när någon genomfört en order. 
2. Här kan du se dina trigger inställningar, alltså vilken regel du har satt upp för när dina utskick ska skickas ut. I denna automation har vi valt att följa upp kunden först efter 5 dagar och sedan efter 10 dagar. 
3. Här kan du avaktivera din automation. Det måste du göra om du skulle vilja ändra trigger i dina automationer. 

OBS! Om ett meddelande är inaktivt eller inte tillagt i flödet när en medlem triggar Automationen så kommer det meddelandet inte komma med i den medlemmens flöde och skickas därmed inte till den medlemmen. Däremot så kommer alla medlemmar som triggar Automationen efter att meddelandet är aktiverat eller tillagt få det.

Trigger i Journey Builder 

I Journey Builder syns dina triggers såhär (det som är inringat). I detta fallet så kommer mailet att triggas(skickas) baserat på datum. 

Ändra tigger i Journey Builder

Om du klickar på Trigger så kan du ändra vad automationen ska triggas på.

1. Här ser du vilka triggers du kan välja mellan. Klicka i den du vill ha. 
2. Om du väljer  "Relativt datum" eller "Årlig" så måste du även ställa in medlemsfält. 
3. Klicka  "Spara" när du är klar. 

2. Hur summerar jag statistik i Rule?

Du kan hitta statistik i din Dashboard, för veckovisa sammanställningar. Du som vill ha en mer omfattande summering, exempelvis innevarande år, kan också få fram statistiken genom några enkla handhavanden.

När du summerar ditt Rule-år finns det två sätt som vi rekommenderar:

1. För kampanjstatistik

Gå in under Kampanjer och Skickade. Gå till den sida där din önskade tidpunkt för statistiken ligger och klicka på knappen Exportera. (Om du exempelvis vill ha statistik för 2021 så går du till den sida under Skickade där 2021 års första kampanj ligger. När du klickar på Exportera kommer allting från den sidan).

Därefter behöver du sortera din statistik i Excel-filen på det sätt som passar dig bäst.

2. För medlemsstatistik

Det andra alternativet är att skapa ett filter under Taggar & Filter för att se exempelvis hur många medlemmar som kommit in i taggarna (respektive avregistrerats) under en viss tidsperiod. 

Välj Nytt filter och döp det. Basera sedan ditt filter på de taggar som du vill se statistiken från.

Därefter klickar du på knappen Ny medlemsregel och sedan medlemsattributet Skapad (Created at) och ”är större eller lika med” samt datumet du vill se statistiken från:

Klicka sedan på Spara regler och Exportera filtret:

3. Varför går inte min automation iväg när jag testar?

Det är bara när medlemmar kommer via API:et (ej massimport) och från formuläret som en automation-kampanj aktiveras.

Automation-kampanjer triggas inte genom manuell medlemsimport. Så inga automatiserade kampanjer kommer skickas ut om man manuellt lägger till sig i en tagg/filter.  

Upplever du problem med automation så kontakta support@rule.se med en beskrivning.

4. Varför hittar jag inte min kampanj under automation och vise versa?

Det kan bero på att du har skapat enskilda utskick under  Kampanjer och automatiserade utskick skapas under Automation

  • Rule är byggt att särskilja kampanjer om det är ett nyhetsbrev eller sk transaktionsmeddelanden. Därför skapas enskilda nyhetsbrev under fliken Kampanjer och automatiserade utskick som orderbekräftelser, automatiserade välkomstbrev etc. under fliken Automation. 
  • E-postbyggaren har samma utseende i båda fallen
  • Notera även att mallarna för de båda fallen skapas under de olika flikarna/sektionerna. Du kan alltså inte skapa en kampanj under "kampanjer" och sen välja att den ska vara en Automation. 

Kontakta oss på supporten: support@rule.se om du har några funderingar.

Ps. Här kan du läsa mer om vad marketing automation är!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.