Att göra A/B-tester i Rule

I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur man skapar AB tester i Rule. 


Att använda sig av A/B-tester är ett utmärkt sätt att mäta och utvärdera sitt kampanjarbete, och på så sätt lära dig mer om vad som lockar dina kunder.
Inställningarna görs enkelt via e-postbyggaren, där du skapar kampanjens innehåll, anger mottagare, rubrik. Notera: Man kan schemalägga starten av utskicken men det är inte möjligt att skicka version A vid ett tillfälle och schemalägga version B att skickas ut vid ett annat tillfälle. Det vill säga, det är inte möjligt att skicka AB-testets versioner vid olika tillfällen. 

Så här skapar du ett A/B test: 

1. Klicka på "Kampanjer"
2. Klicka på "Nytt mail"

I nästa steg så ska du välja mall för mailet 

1. Här ställer du in inställningar för mottagare och avsändare. Det ska utgöra grunden för ditt AB - test
2. Välj "Rubrik"
3. Här skapar du ditt innehåll för din "Kampanj" som du i ett senare steg ska göra olika versioner av.  
4. Sedan klickar du på "Statistik"

Klicka på "Aktivera nu" för att inleda skapandet av ditt A/B test

Här ser du första versionen av din kampanj.

1. För att skapa en till version klickar du på "Skapa en ny testversion". Du kan välja hur många delar du vill splitta ditt A/B-test på. 
2.  När du har skapat så många kampanjer som du vill ha i ditt A/B-test (ja, du kan välja fler än två om du önskar!) kan du gå in och redigera de alternativa versionerna som du vill ha dem. Det gör du genom att klicka på "Pennikonen"

Här kan du redigera din testkampanj så som du vill ha den med nytt innehåll och rubrik. När du känner dig klar klickar du på: 
1. "Spara" 
2. Sedan "Sammanfattning och schemalägg"

Nu har du kommit till inställningar för hur du ska skicka ditt A/B test. 
1. Bestäm hur stor andel av mottagarna som ska vara en del av testet 
2. Välj hur många timmar testet ska löpa 
3. Avgör vem som ska bli vinnare i testet 
4. Välj om vinnarkampanjen ska skickas ut manuellt eller automatiskt
5. Välj om A/B testet ska skickas nu, schemaläggas eller sparas i utkast för att skickas vid ett senare tillfälle. Man kan schemalägga starten av utskicken men det är inte möjligt att skicka version A vid ett tillfälle och schemalägga version B att skickas ut vid ett annat tillfälle.
6. När du skapar upp A/B test då kan man sätta unika UTM-taggar för att spåra statistiken i Google Analytics. Du har även möjlighet att sätta en egen UTM-tagg för vinnande A/B test. Om du lämnar fältet "anpassad vinnare UTM-tag" tag tomt så tar vi vinnande kampanjens UTM-tagg och lägger till "_winner" för att kunna skilja på A/B testen.

Läs om tips gällande A/B-tester på vår blogg.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.