Medlemmar - FAQ

I denna artikel kommer du att ta del av enkla frågor angående medlemmar. Om du fortfarande inte får svar på dina frågor kan du alltid kontakta supporten

Vi kommer att gå genom:

 1. Hur exporterar jag kunder/medlemmar från en tagg? Kan jag exportera en tagg/ett filter?
 2. Hur behandlar Rule dubbletter av e-postadresser?
 3. Radera medlemmar efter import
 4. Hur lägger jag till ny medlemsdata på en befintlig medlem
 5. Vad menas med statistik efter en import av medlemmar?
 6. Vad är det enklaste sättet för en kund att återaktivera sig?
 7. Kan man ändra en medlems e-postadress?
 8. Vad räknas som en medlemsaktivtet?
 9. Hur hittar jag en specifik medlem/kund
 10. Hur ser jag antalet nya medlemmar, ex veckovis och månadsvis?
 11. Vad är aktiva medlemmar?

1. Hur exporterar jag kunder/medlemmar från en tagg? Kan jag exportera en tagg/ett filter?

För att exportera kunder följ punkterna nedan: 

 1. Klicka på Taggar & Filter
 2. Välj genom att klicka på den tagg eller filter som du vill exportera
 3. Klicka på Exportera och du ser inom kort knappen nedan när exporten är klar. 

2. Hur behandlar Rule dubbletter av e-postadresser?

Vid medlemsimport till Rule sorteras eventuella dubbletter bort per automatik.

 • Observera att detta kan var en orsak till att ditt importerade medlemsantal kan avvika från ditt totala medlemsantal innan medlemsimporten. 
 • Observera även att medlemmar såklart kan vara registrerade med olika e-postadresser. Men dubbletter sorteras som sagt bort. 
 • Vid kampanjer till flera taggar som mottagare, där samma adress förekommer i båda taggarna, slås e-postadresserna automatiskt ihop så att endast ett utskick sker.

 • Nya

3. Radera medlemmar efter import

Om man som användare i Rule har importerat medlemmar som man sedan önskar radera, eller om man önskar ta bort medlemmar ifrån vår databas så kontaktar man support@rule.se, så hjälper vi till med det! Vidare finns det alltså inte en "ångra import" funktion i Rule. 

I Rule kan man som användare spärra medlemmar om man önskar exkludera vissa medlemmar ifrån utskick. Läs mer här om hur man spärrar medlemmar. 

Om man sedan önskar återaktivera kunden om till ex. kunden vill börja motta utskick efter att ha avregistrerat sig kontaktar man oss på supporten, då detta inte finns tillgängligt för användare i applikationen.

4. Hur lägger jag till ny medlemsdata på en befintlig medlem?

Vill du lägga till ett helt nytt medlemsfält på dina kunder så importerar du om kundlistan till samma tagg. I det tredje importsteget så skapar och namnger du det nya medlemsfältet. Se bilden nedan. 

5. Vad menas med statistik efter en import av medlemmar?

Efter en manuell medlemsimport så visas en summerande bild av importen. Se exemplet nedan: 

 • Nya visar antalet nya e-postadresser som importerats. 
 • Dubbletter innebär antalet dubbletter av e-postadresser som fanns i den aktuella filen som importerades. 
 • Misslyckade innebär att kolumnerna i den importerade filen inte haft något värde/innehåll. 
 • Delvis misslyckade visar antalet för de kolumner som delvis saknat innehåll. Exempelvis kan e-postadressen finnas med men att det saknas viss information i andra medlemsfält som t.ex. mobilnummer. 

6. Vad är det enklaste sättet för en kund att återaktivera sig?

Om en mottagare har valt att avregistrera sig själv genom att klicka på avregistreringslänken i ett mail de mottagit, kan de återaktivera sig själv genom att söka efter ett mail de fått av er och klicka på avregistreringslänken återigen. Då presenteras även möjligheten att återaktivera sig, genom en synlig knapp med text ''resubscribe/återaktivera".

Ett annat alternativ är att maila till support@rule.se och be oss återaktivera medlemmen, eller be oss ge er resubscribe behörighet så att ni själva kan söka på medlemmen i appen och återaktivera adressen direkt.

7. Kan man ändra en medlems e-postadress?

Ja det kan man göra. För att justera medlemsinformation manuellt följ stegen nedan:

 1. Gå till medlemmar
 2. Sök på den medlemmen du vill ändra e-postadressen på
 3. I detta fält som visas på bilden nedan ändrar du e-postadressen. Om du inte vet hur man söker efter en specifik medlem/kund, läs punkt 10 i denna artikel så hittar du dit. 

8. Vad räknas som en medlemsaktivitet?

En medlemsaktivitet i Rule är när medlemmen själv aktivt gjort något, och inte när administratörer gör något som möjligtvis rör medlemmen. Medlemsaktivitet  är:

 • Skapats upp i Rule (t.ex anmält sig till era nyhetsbrev via hemsida).
 • Öppna ett mail.
 • Klicka på en länk i ett mail.

På bilden nedan kan du se vart du hittar till medlemsaktiviteten. Notera att du bara kan gå in och se en i taget. 

9. Hur hittar jag en specifik medlem/kund?

Om du är inne i medlemmar finns det ett sökfält ovanför dina medlemmar där du kan söka på en specifik medlem/kund.

När du sökt efter den medlemmen/kunden kan du se en överblick, eller klicka dig in på den för att se hela dennas medlemskort.

10. Hur ser jag antalet nya medlemmar, ex veckovis och månadsvis?

 1. Klicka på "Statistik-symbolen"
 2. Här väljer du mellan vilka dagar eller datum du vill se din statisk ifrån
 3. Här kan du välja vad för typ av statistik du vill se
 4. Välj din nivå, om du vill se statistisk från din hela "Journey" eller enbart din "Lane", "Content set" eller "Variable Set", om du är osäker på vad det är för skillnad kan du läsa om det i Journey Builder - Introduktion
 5. I detta exempel är det valt på "Journey", och här väljer du då vilken/vilka Journeys du vill ha ut på statistik på. 

11. Vad är aktiva medlemmar?

Rule-kunder som har ett medlemsbaserat konto betalar en licensavgift kopplat till antalet  aktiva medlemmar. Aktiva medlemmar är de medlemmar som du kan skicka mail till via Rule. 

Exempel på aktiva medlemmar är individer som lagt en order och/eller skrivit upp sig på ert nyhetsbrev och godkänt detta. Personer som ännu inte gett sitt samtycke hamnar under fliken  Medlemmar > Obekräftade. De som avregistrerat sig eller angett felaktig e-mailadress hamnar under Medlemmar > Spärrade.

 1. Klicka på "Medlemsikonen"
 2. Sedan på "Medlemmar"

Sedan på höger sida kan du klicka dig in och se Alla, Aktiva, Obekräftade, Spärrade samt utan taggar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.